בכיר במטה הקמפיין של מפלגת הליכוד במערכת הבחירות האחרונה אמר בראיון עיתונאי כי במפלגה הזינו לאפליקציית הבחירות "אלקטור" נתונים על דפוסי הצבעה של אזרחים בבחירות הקודמות. אם מקור הנתונים בנגזרת של פנקס הבוחרים שנמסר למפלגה במערכת הבחירות הקודמת, או אלו שלפניה, מדובר בעבירה פלילית.

על המפלגות מוטלת חובה חוקית להשמיד נתונים שנאספים ממערכת בחירות למערכת בחירות על בסיס פנקס הבוחרים. פנקס הבוחרים, ובו נתונים על מיליוני האזרחים הישראלים בעלי זכות הצבעה, נמסר למפלגות כחוק בכל מערכת בחירות. הפרה של ההוראה להשמיד את המידע היא עבירה על חוק הגנת הפרטיות וחוק הבחירות. חובה זו אף הוזכרה והודגשה על-ידי הרשות להגנת הפרטיות במהלך מערכת הבחירות שזה עתה הסתיימה.

במהלך מערכת הבחירות נחשף באתר "העין השביעית" ע"י יעל מרום כי אפליקציית הנעת הבוחרים "אלקטור", שבה השתמש מטה הליכוד, הוכנה מבעוד מועד לקליטה של נתוני עבר – נתונים שאחזקתם, כאמור, היא בלתי חוקית ככל שנאספו כנגזרת של פנקס הבוחרים. בליכוד גלגלו אז את האחריות לחברת "אלקטור", למרות שהאחריות על השמדת המידע מוטלת על המפלגות. ב"אלקטור" בחרו אז שלא להגיב. כעת, בליכוד בוחרים שלא להגיב ואילו ב"אלקטור" טוענים כי החברה פעלה על-פי חוק (התגובה המלאה בהמשך).

עם תום הבחירות, כשהתברר ההישג האלקטורלי של הליכוד – עלייה של ארבעה מנדטים, מ-32 ל-36 – פרשנויות פוליטיות ייחסו חלק גדול מההישג לאפליקציית "אלקטור". ליקויי אבטחה חמורים שהתגלו באפליקציה במהלך מערכת הבחירות הובילו לפתיחת חקירה מטעם הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים. מסקנות הביניים של החקירה הצביעו על הפרת חוק הגנת הפרטיות.

לפי ראיון שפורסם הבוקר (5.3) ב"כלכליסט", השימוש ב"אלקטור" כלל הפרת חוק נוספת. הכתב עומר כביר שוחח עם נמרוד אלירן סבח, "ראש מטה אלקטור" בליכוד, שטען כי "אלקטור" היה האלמנט שהכריע את הבחירות: "זו ביצת הזהב. אבל התרנגולת שמטילה את הביצים זה כמעט 60 אלף תומכי ליכוד שלא הצביעו בבחירות הקודמות, ושהוזנו למערכת ושהגיעו לקלפי. ידענו שהם לא הצביעו, הגענו אליהם, ובהסכמתם דאגנו שהמערכת תנדנד להם בצורה נכונה ומבוקרת כדי שיבואו להצביע. פה הצלחנו".

חשיפת "העין השביעית" מהחודש שעבר העלתה כי אפליקציית "אלקטור" כוללת אפשרות טכנית לשימוש במידע על הצבעה במערכות בחירות קודמות. כעת מתברר שהאפשרות גם מומשה

אם המידע על הצבעות עבר מבוסס על רישומי המשקיפים בקלפיות בבחירות הקודמות, ולא נאסף באופן עצמאי, מדובר בנגזרת של פנקס הבוחרים – ולפיכך, זהו מידע שהמפלגה היתה מחויבת להשמיד במהלך חודש אוקטובר 2019.

מדי מערכת בחירות, המפלגות מקבלות לידיהן מהמדינה את פנקס הבוחרים – מאגר מידע שכולל פרטים אישיים של כל האזרחים בעלי זכות הבחירה בישראל. חלק מהמפלגות משקיעות משאבים בהרחבת מאגר המידע הזה, באמצעות איסוף מידע עצמאי. במקרה של הליכוד ו"אלקטור" נחשף שהמידע הנוסף שנאסף כולל סיווג של הבוחרים לפי תמיכתם או אי-תמיכתם במפלגה, וגם רקע רפואי ורגשי שעשוי לסייע לפעילים במאמצי השכנוע.

לפי הנחיית הרשות להגנת הפרטיות, שמבוססת על חוק הגנת הפרטיות וחוק הבחירות לכנסת, בתום כל מערכת בחירות מחויבות המפלגות למחוק את כל המידע שמקורו בפנקס הבוחרים, לרבות כל "נגזרת" שלו, ולוודא שהוא נמחק גם אצל ספקי השירותים השונים. נציגים של המפלגות חותמים על התחייבות לפעול בהתאם להנחיות הללו – ומצהירים כי ידוע להם שאי-השמדת המידע היא עבירה על החוק.

עו"ד שחר בן-מאיר, שבמהלך מערכת הבחירות עתר נגד השימוש ב"אלקטור" לוועדת הבחירות המרכזית ולבג"ץ (שתי העתירות נדחו בנימוקים טכניים), פנה היום לממלאת מקום ראש הרשות להגנת הפרטיות, ד"ר שלומית ווגמן, ודרש ממנה לוודא את מחיקת כל המידע שבידי הליכוד שמקורו בפנקס הבוחרים או בעיבוד שלו. במכתב ששלח לד"ר ווגמן האשים עו"ד בן-מאיר את הרשות ברשלנות חמורה שאִפשרה לליכוד לבצע "הפרה בוטה וגסה" של החוק.

"האפשרות היחידה של הליכוד לדעת מי הצביע לו או לא בבחירות הקודמות היא דרך שימוש במידע הפנקס ובעיבוד שלו", טען. "הדברים לא יכולים להיות מפורשים יותר, והם נאמרים בריש גלי על-ידי אדם בכיר במטה הבחירות של הליכוד – הליכוד החזיק ושמר אצלו, בניגוד לחוק, מידע מפנקס הבוחרים או עיבוד שלו, שנתקבל במערכת הבחירות לכנסת ה-22, ולא השמיד אותו, ועשה בו שימוש במערכת הבחירות לכנסת ה-23".

לדברי עו"ד בן-מאיר, אם לא יקבל אישור על השמדת המידע עד סוף החודש, בכוונתו להגיש נגד הרשות להגנת הפרטיות עתירה מינהלית.

מנהל "אלקטור": פועלים בהתאם לחוק

מהרשות להגנת הפרטיות נמסר בתגובה: "הליך הפיקוח בנושא זה עדיין תלוי ועומד, ולא ניתן להתייחס לממצאים עד להשלמתו. יובהר כי בכנסי הבחירות שקיימה הרשות לקראת כל אחת ממערכות הבחירות האחרונות, וגם בשאלות ותשובות בנושא שימוש במידע אישי על אזרחים מפנקס הבוחרים שפרסמה הרשות באתר האינטרנט שלה, צוין במפורש כי עם תום תקופת הבחירות על המפלגה או הסיעה להחזיר את מידע הפנקס ליחידת הפיקוח הארצי על הבחירות ולבער את המידע באופן שלא יאפשר את שחזורו.

מנהל "אלקטור", צוריאל ימין: "חברת 'אלקטור' אינה מבקרת את המידע, אינה בוחנת אותו ואינה מתייחסת למידע סודי של לקוחותיה, בדומה לשירותי אחסון נוספים ברשת, דוגמת גוגל דרייב ודומיו"

"כמו כן, הובהר כי ככל שהשימוש במידע מהפנקס נעשה באמצעות מיקור חוץ, על הספק להתחייב לבער עם סיום ההתקשרות את כלל המידע שנשלח ונשמר, ולהעביר למזמין השירות תצהיר ביעור חתום על-ידו. בנוסף, עם החזרת הפנקס למפקחת על הבחירות, מחויבות כל המפלגות לחתום על תצהיר ביעור שלפיו כל המידע המנוהל או מוחזק על-ידם שמקורו בפנקס הבוחרים, יבוער". ברשות מסרו כי בשלב זה לא יתייחסו למכתב של עו"ד בן-מאיר.

צוריאל ימין, מנהל "אלקטור" ואחד מבעלי החברה, מסר בתגובה כי "החברה מבערת על-פי חוק את ספר הבוחרים בסוף תקופת הבחירות". בהקשר זה יצוין כי המרואיין שהצהיר על השימוש בנתונים מבחירות קודמות הוא איש ליכוד, ולא עובד "אלקטור". מנהל "אלקטור" הוסיף כי "חברת 'אלקטור' אינה מבקרת את המידע, אינה בוחנת אותו ואינה מתייחסת למידע סודי של לקוחותיה, בדומה לשירותי אחסון נוספים ברשת, דוגמת גוגל דרייב ודומיו". יצוין כי האחריות להשמדת המידע אכן מוטלת על המפלגות, שנדרשות לוודא שגם הספקים השמידו את הנתונים.

לבקשתו של מנהל "אלקטור" נביא גם את המשך תגובתו: "הזוי מבחינתנו שהאתר הנוכחי, אחרי שהשמיץ אותנו ללא כל ביסוס וייאלץ להוכיח את טענותיו בבית-משפט, נזכר לבקש תגובה אחרי כתבות רבות שאפילו בקשה לתגובה לא הגיעה". יצוין כי הטענות הללו של מנהל החברה אינן נכונות ונטולות כל בסיס. אתר "העין השביעית" פרסם עובדות ומידע בדוק, ולחברת "אלקטור" ניתנה הזדמנות להגיב עליהם.

בליכוד, כאמור, לא מסרו תגובה לדברים.