אולפן חדשות ערוץ 2 (צילום מסך)

אולפן חדשות ערוץ 2 (צילום מסך)

חברת החדשות של ערוץ 2 תפצה איש סאונד ומקליט שעבד עבורה כפרילנסר בלמעלה מ-200 אלף שקל, כך קבע בשבוע שעבר השופט דניאל גולדברג מבית-הדין האזורי לעבודה בירושלים.

שחר צרפתי עבד בחדשות 2 במעמד של פרילנסר במשך למעלה מתריסר שנים, בין 1996 ל-2009. במסגרת עבודתו צורף כמקליט לצוותי חדשות 2 ונשלח לצלם אירועים חדשותיים וכתבות במשמרות של עשר שעות בכל יום עבודה. בממוצע הועסק צרפתי כתשעה ימים בחודש, כאשר עבור כל משמרת קיבל תעריף של 880 שקל. במשך תקופת עבודתו נהג להודיע מראש למפקח עליו באילו ימים יהיה פנוי לעבודה וקיבל מחדשות 2 סידור עבודה עם המשמרות שלהן שובץ. השופט גולדברג מציין בפסק דינו כי חדשות 2 שכרה, זה לצד זה, מקליטים שכירים ומקליטים פרילנסרים כצרפתי.

לעתים, בעת חירום, היה צרפתי נקרא למשמרת שלא שובץ אליה מראש. כמו כן נהג לקבל מועדים שבהם התבקש להיות בכוננות בשעות הלילה, למקרה שיזדקקו לשירותיו. לפי פסק הדין, תחילה שולמה לו תמורה בעד עצם הימצאותו בכוננות, ואילו בשלב מאוחר יותר שולמה התמורה בעד כוננות רק במקרה שהתובע הוקפץ בפועל לעבודת הקלטה בשעות הכוננות.

לפי פסק הדין, במהלך כמה מהשנים העניק צרפתי את שירותיו לגורמים נוספים במקביל לחדשות 2, אך חדשות 2 היתה המעסיק העיקרי שלו. כמה שנים לאחר תחילת עבודתו התבקש צרפתי על-ידי חדשות 2 לחתום על הסכם שקובע כי יחסי הצדדים הם יחסי קבלן עצמאי ומזמין שירותים.

"הצדדים מסכימים ומצהירים בזאת כי היחסים ביניהם הינם יחסים של קבלן עצמאי ומזמין שירות וכי לא מתקיימים ולא יתקיימו ביניהם בכל תקופת מתן השירותים ו/או עם סיומה יחסי עובד ומעביד, על כל הכרוך בכך והנובע מכך", נכתב בהסכם, בין היתר. "הקבלן מצהיר כי העסקתו כקבלן עצמאי כאמור בהסכם זה נעשית על-פי דרישתו, לתועלתו ולאחר שהביע עניין מיוחד שלא להיות מועסק כעובד אלא כקבלן עצמאי".

עם סיום עבודתו הגיש לבית-הדין לעבודה, באמצעות עו"ד דליה אפרת-לוי, תביעה בבקשה שיוצהר כי התקיימו יחסי עובד-מעביד בינו לבין חברת החדשות, ועל כן הוא זכאי לתנאים הסוציאליים הקבועים לפי חוק, כגון פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, פדיון דמי הבראה, דמי נסיעות, פיצוי בגין אי-הפרשה לפנסיה ולקרן השתלמות, גמול עבודה בשעות נוספות ופיצוי בגין פיטורים ללא שימוע. חברת החדשות, באמצעות עו"ד ישגב נקדימון ועו"ד דקלה בירן, טענה כי לא התקיימו יחסי עובד-מעביד עם צרפתי.

השופט גולדברג פסק לטובת צרפתי. "אנו סבורים כי הראיות בהליך מצביעות על כך שבמכלול העובדות הנוגעות להעסקת התובע על-ידי הנתבעת, מתקיים 'הפן החיובי' של מבחן ההשתלבות, על מבחני המשנה שלו", כתב השופט גולדברג בשמו ובשם נציגת הציבור יעל רייכמן.

"התובע היה במשך תקופה ארוכה ורצופה חלק ממאגר המקליטים של הנתבעת", מוסבר בפסק הדין. "בכך הוא נמנה עם המערך הארגוני שבאמצעותו ביצעה הנתבעת משימות שהן בליבת פעילותה. התובע השתלב באופן רגיל בסידורי העבודה של הנתבעת במשך כ-12 שנים, ביצע כוננויות באופן רגיל, קיבל הנחיות וביקורות מקצועיות במסגרת ההנחיות והביקורות שהנתבעת הפיצה לעובדיה, וכפי שהעיד אף השתתף בהכשרות ובהשתלמויות מקצועיות שערכה הנתבעת".

השופט גולדברג דחה את טענת חדשות 2 כאילו לא ניתן להכיר ביחסי עובד-מעביד עם צרפתי משום שלאורך תקופת עבודתו בחברה המשיך לספק שירותים לגורמים אחרים. "ייתכנו מצבים בהם מי שבבעלותו עסק משתלב כעובד במפעלו של מעביד בחלק מוגדר מזמנו", צוין בפסק הדין.

אשר להסכם שבו הצהיר כי בחר לעבוד במתכונת של פרילנסר, צרפתי טען בפני בית-הדין שמתכונת התקשרות זו נכפתה עליו ואף חתימתו על החוזה נכפתה עליו, לאחר שסירב תחילה לחתום עליו, אך לאחר מכן הוצגה לו חתימתו על החוזה כתנאי להמשך העסקתו. חדשות 2, לעומת זאת, הכחישה את הטענות הללו וטענה כי צרפתי בחר לחתום על ההסכם מרצונו החופשי. השופט גולדברג מצא במקרה זה כי הראיות מתיישבות עם גרסת חדשות 2. יחד עם זאת, פסק, אין בכך כדי לבטל את הקביעה כי בפועל הועסק צרפתי במתכונת של עובד, ולא כקבלן המספק שירותים.

לאור מכלול שיקולים ולאחר שלל חישובים, נפסקו לטובת צרפתי פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פדיון חופשה, דמי הבראה ודמי נסיעות, אשר בצירוף הצמדה וריבית מגיעים לכדי למעלה מ-200 אלף שקל. נוסף לכך חויבה חדשות 2 לשלם לצרפתי 10,000 שקל שכר טרחת עורך-דין.

תעא 3829-09