ועדת הבחירות קיבלה עתירה נגד הליכוד ובנימין נתניהו בשל הפרת חוק הבחירות. יו"ר ועדת הבחירות השופט ניל הנדל אסר על הליכוד להשתמש בהודעות מוקלטות בקולו של נתניהו, בהן הוא מפרסם תוצאות סקרים באופן האסור בתקופה זו הסמוכה ליום הבחירות. בכך דוחה ועדת הבחירות את ההסבר המגומגם של הליכוד שניתן כתגובה לעתירה, לפיו החוק אוסר רק על פרסום "בכתב" של סקרים בתקופה הסמוכה ליום הבחירות.

כפי שנכתב מוקדם יותר ב"עין השביעית", החוק אוסר במפורש גם פרסום "משודר" של סקרים. השופט הנדל מציין זאת בהחלטתו בה הוא מקבל את העתירה, שהוגשה ע"י עו"ד שחר בן-מאיר. "יש להקפיד על הוראות ברורות של הדין ביחס לפרסום ושידור סקרים בתקופה זו", כותב השופט הנדל, "יוזכר כי הפרת ההוראה האמורה עלולה לגרור סנקציה פלילית. הוראות אלו אינן חדשות, אלא מושרשות היטב בנוף של דיני הבחירות וידועות לעוסקים במלאכה".

"הריני מורה כי המשיבים יחדלו משידור הסקרים האמורים", חתם השופט וחייב את הליכוד ונתניהו בתשלום הוצאות סמלי בסך 5,000 שקל.

זו אינה הפעם הראשונה שהליכוד מפר את חוק הבחירות ומפרסם סקרים באופן אסור בתקופה הסמוכה ליום הבחירות. גם בבחירות שעברו התנהלו כך הליכוד ונתניהו, ואף ספגו בשל כך החלטה דומה של ועדת הבחירות, שהביאה להשבתתו למספר שעות ביום הבחירות של ה"ביבי בוט" ע"י פייסבוק. גם כעת, בתגובה להחלטת ועדת הבחירות, חסמה פייסבוק לצפייה סרטון תעמולה של הליכוד שהתפרסם בדף הפייסבוק של נתניהו, בו הוא מפרסם סקר באופן אסור.

יצוין כי היקף ההפרה של הליכוד את חוק הבחירות גדול מזה שצוין בעתירה. כפי שפורסם ב"עין השביעית", פרסומים מפרים של סקרים התרחשו גם מחוץ להודעות המוקלטות נשואות העתירה, בשידור חי בפייסבוק ובפרסומים שונים בפייסבוק ובטוויטר. כך למשל ניתן גם בזמן כתיבת שורות אלה לצפות בסרטון של יו"ר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד ובו הוא מפרסם סקר באופן אסור.

כעת נותר לראות אם בליכוד אכן יקיימו את הוראות ועדת הבחירות. יצוין כי גם ללא ההחלטה, מדובר בעבירה על החוק, אולם משניתנה ההחלטה יש בכך גם משום עבירה על ההחלטה.

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 685KB)

להורדת הקובץ (PDF, 79KB)

להורדת הקובץ (PDF, 218KB)