"וואלה", 22.1.2020

"וואלה", 22.1.2020​

• תודה, אלדד בק