"ידיעות אחרונות", 18.11.2019

"ידיעות אחרונות", 18.11.2019​

• תודה, גדעון אלון