"הארץ", 1.9.2019

"הארץ", 1.9.2019​

• תודה, חגי לוין