"ידיעות אחרונות", 17.2.2019

"ידיעות אחרונות", 17.2.2019

• תודה, אליאב בטיטו