באתר News1 דווח על מותו של יעקב נמרודי, אף על פי שעודנו חי. בעקבות הטעות נמחקה הידיעה ופורסמה ידיעה חדשה תחת הכותרת "יעקב נמרודי חי וקיים".

אתר News1 מדווח על מותו של יעקב נמרודי, 10.2.2019

אתר News1 מדווח על מותו של יעקב נמרודי, 10.2.2019