תאגיד השידור הישראלי הודה כי לא פעל כראוי בכתבה ששידר על פרשת ילדי תימן והתחייב להסיק מסקנות כדי למנוע את הישנות המקרה בעתיד. בעקבות תלונה למועצת העיתונות חזר בו התאגיד מקביעה כי לא היה כל צורך להציג בפני צופי הכתבה גילוי נאות על כך שהכתבת היתה בעבר חברה בעמותה שפעלה למען ילדי תימן.

בשנה שעברה, במסגרת מהדורת "חדשות השבת" של התאגיד, שודרה כתבה שהכינה עידית בן-שימול על פרשת ילדי תימן. בעקבותיה פרסם אבשלום בן-צבי רשימה באתרו האישי, ובה יצא נגד כשלים אתיים ומקצועיים רבים שלטענתו נפלו בכתבה של בן-שימול. לצד טענות למידע שגוי ומסולף עמד בן-צבי על כך שבן-שימול עצמה חברה בעמותה שפועלת למען חקירת פרשת ילדי תימן, עמותה שהוצגה בכתבה ללא כל גילוי נאות בנוגע לקשר בינה לבין הכתבת.

יחד עם אישים נוספים פנה בן-צבי לממונה על קבילות הציבור בתאגיד השידור, אורלי ממן, בתלונה על הכתבה של בן-שימול. העיתונאית הכחישה שנפל כל פגם בכתבה וטענה שחדלה להיות חברה בעמותה שהוזכרה בכתבתה לפני זמן רב. ממן, מצדה, קיבלה את טענותיה של בן-שימול כפשוטן ודחתה את תלונתם של בן-צבי וחבריו.

ניסיון נוסף של בן-צבי לטעון כי קיימת בעייתיות בכתבה נדחה אף הוא על-ידי ממן. "ההחלטה לגבי דרישת הגילוי הנאות לגבי חברותה בעבר של גב' בן-שימול בעמותה נעשתה לאחר בחינת הנתונים שהוצגו הן בפני העורכים והן בפני הח"מ, כממונה על בחינת ההיבט האתי. נחה דעתנו במקרה זה כי הדבר לא נדרש", כתבה.

בעקבות זאת פנה בן-צבי בתלונה למועצת העיתונות, וזו כינסה את בית-הדין לאתיקה. בישיבה שהתקיימה לפני כשבועיים בפני בית-דין שכלל את פרופ' יחיאל לימור, דורית שריד ויצחק פרי, הופיע בן-צבי כשמולו העיתונאית בן-שימול, סגן מנהל חטיבת החדשות בתאגיד צ'יקו מנשה והממונה על קבילות הציבור ממן.

במועצת העיתונות הסתפקו באמירות של נציגי התאגיד והחליטו כי אין כלל מקום לקבל החלטה מפורשת ולקבוע כי התאגיד הפר את הסעיף בתקנון האתיקה שנועד למנוע ניגודי עניינים

הטענות של בן-צבי לטעויות וסילופים בהצגת פרשת ילדי תימן נדחו מסיבה טכנית כבר בשלב מוקדם. המשנה ליועץ המשפטי של מועצת העיתונות, עו"ד אילן שדי, קבע כי לבית-הדין "אין הסמכות לשמוע עדויות ולהכריע בסוגיות עובדתיות", כך שהדיון במועצת העיתונות התמקד בטענות להיעדר גילוי נאות באשר לקשר בין בן-שימול לעמותה שפועלת בעניין פרשת ילדי תימן.

"במהלך הדיון לפנינו ציינו נציגי הנהלת תאגיד השידור כי 'היינו צריכים להיות יותר רגישים בנושא זה', והממונה על פניות הציבור אף הוסיפה כי 'בדיעבד ראוי היה לציין' את עובדת השתייכותה בעבר של הכתבת לעמותה", כתבו חברי בית-הדין בהחלטתם על התלונה. "נציגי התאגיד אף הדגישו כי בעקבות המקרה הופקו לקחים ומסקנות, חודדו הנהלים ואף קוימו שיחות פנימיות עם עורכים".

במועצת העיתונות הסתפקו באמירות אלה של נציגי התאגיד, והחליטו כי אין כלל מקום לקבל החלטה מפורשת ולקבוע כי התאגיד הפר את הסעיף בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות שנועד למנוע ניגודי עניינים. "לאור הצעדים שננקטו על-ידי התאגיד, אנו סבורים כי אין מקום וצורך בקבלת החלטה, שכן תאגיד השידור הישראלי התנצל למעשה, ובעיקר – הבהיר כי טיפל בתלונה בדרך האמורה למנוע שיבושים דומים בעתיד", כתבו חברי בית-הדין לאתיקה בהחלטתם.

* * *

להורדת הקובץ (PDF, 293KB)