"דה מרקר", 4.12.2018

"דה מרקר", 4.12.2018

• תודה, יונתן כיתאין