בניגוד למה שנכתב בכותרת הראשית של ynet, השערה שנמצאה על גופתה של תאיר ראדה לא תואמת את נתוני הדנ"א המיטוכונדריאלי של חצי (50%) מ-2,000 הדגימות שאליהן הושוותה. הנתון הנכון הוא חצי אחוז (0.5%).

"כחצי אחוז" (מתוך הכתבה ב-ynet)

"כחצי אחוז" (מתוך הכתבה ב-ynet)

  • תודה, דניאל נוקראי