"ישראל היום", 8.10.2018

"ישראל היום", 8.10.2018

• תודה, אריה יואלי