ארבעה שבועות ניתנו למפלגות בישראל להשיב לסדרת שאלות בנוגע לעמדתן בנושאי עיתונות ותקשורת, אך רק מרצ מצאה לנכון לעשות כן. גם הפרסום באתר זה לא הביא את דוברי מפלגות הליכוד-ביתנו, העבודה, הבית-היהודי, ש"ס, התנועה ויש-עתיד להבהיר את עמדותיהן בסוגיות כגון עצמאות רשות השידור וחוק איסור לשון הרע.

ואולם, הבוקר פנתה ל"העין השביעית" מפלגת חד"ש, שלא היתה בין המפלגות שקיבלו פנייה ממערכת האתר לפני כחודש, וביקשה להציג את עמדותיה בסוגיות אלה.

ח"כ דב חנין (חד"ש) (צילום: מרים אלסטר)

ח"כ דב חנין (חד"ש) (צילום: מרים אלסטר)

אשר לסוגיית עצמאות רשות השידור נמסר מחד"ש כי יש לפעול לתיקון לחוק כך שהרשות תופרד מהממשלה. "ממשלת נתניהו הדגימה בפעולותיה נגד חופש הביטוי וחופש העיתונות מדוע הכרחי להפריד בין השידור הציבורי לבין השלטון", נמסר. "אנו בעד הקמה של רשות ציבורית עצמאית עם תקציב משוריין ועם מנגנונים של שיתוף ציבור רחב, כולל ציבור של יוצרים וכותבים, באופן משוחרר מתכתיבי הממשלה".

בנוגע לגוף הרגולטורי שעתיד לאחד את הרשות השנייה ומועצת הכבלים מסרה מפלגת חד"ש כי יש להפריד גם אותו מהממשלה. "צריך לייצר רגולציה מטעם רשות שידור שתהיה ציבורית ולא ממשלתית", הוסבר.

עוד נמסר כי מפלגת חד"ש תומכת בביטול הפן הפלילי בחוק איסור לשון הרע. "לדעתנו הכלים האזרחיים מספיקים להתמודדות עם עוולות של לשון רע. בכנסת האחרונה היינו שותפים מרכזיים במאבק ההתנגדות לנסיונות להרחיב את מנגנוני איסור לשון הרע שהובילו הממשלה והימין בכנסת". כמו כן הובהר מטעם המפלגה כי חבריה מתנגדים להעלאת סכום הפיצוי ללא הוכחת נזק בחוק איסור לשון הרע, "ואף תומכים בהורדתו מרמתו הנוכחית". לפי חד"ש, "הסכום הגבוה יהיה מצנן לחופש ההתבטאות, שהוא חיוני במרחב הציבורי".

עוד נמסר מחד"ש כי המפלגה מתנגדת להעברת מרבית הפרסום המנדטורי מעיתונות הדפוס לאינטרנט. "אנו חושבים שהפרסום הזה הוא דרך נוספת של מימון ציבורי לתקשורת", נמסר. "מעבר לכך ישנם אנשים שעדיין אינם מחוברים לרשת, ועבורם התקשורת המודפסת היא הדרך הנגישה יותר למידע".