ב"ישראל היום" הקדישו את טור פרשת השבוע (עורכת: עינת ברזילי) לטקסט של שהרה בלאו שעסק בפרשה שנקראה בבתי-הכנסת לפני חצי שנה. השבת האחרונה היתה שבת פרשת שופטים (ספר דברים), ואילו בלאו מתייחסת לפסוקים מפרשת משפטים (ספר שמות).

"ישראל היום", 18.8.2018

"ישראל היום", 18.8.2018

• תודה, דוד שי