"המודיע", 14.6.2018

"המודיע", 14.6.2018

• תודה, איציק וולף