על אף שבשנה החולפת נרשמה עלייה בייצוג ערבים במדיה המשודרת המרכזית בישראל, הנתונים עדיין רחוקים מלהיות מספקים, כך עולה מבדיקת עומק לסיכום שנת 2017 במדד הייצוג. גם כשהופיעו דוברים ערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה, הנושא בדרך כלל היה ביטחוני. מומחים ערבים, לעומת זאת, כמעט ולא הופיעו בנושאים ביטחוניים.

המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון וחברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

בחברת יפעת מחקרי מדיה פילחו את כל האייטמים שבהם הופיעו דוברים ומרואיינים ערבים בכל תוכניות החדשות והאקטאוליה של גופי השידור המרכזיים בישראל. מהפילוח עולה כי שלושת הנושאים הפופולריים ביותר שבהם הופיעו דוברים ערבים הם בעלי מטען שלילי: "בטחוני וטרור", "אלימות ופשיעה" ו"הסכסוך". באייטמים שעסקו בשלושת הנושאים הללו השתתפו קרוב למחצית מכלל הדוברים הערבים בשנת 2017.

מנגד, לא היה אפילו נושא אזרחי אחד שהצליח לתפוס יותר מעשירית מנתח הסיקור הכולל. הנושא האזרחי הבולט ביותר, שאיגד בתוכו "תרבות, אמנות, בידור וספורט", הצליח לתפוס כ-8.6% מכלל הסיקור, אך גם בו עסקו בין היתר בהקשר של המצב הביטחוני, לאור הסכסוך בין משרד התרבות לתיאטרון אל-מידאן ואמנים ערבים.

פילוח של נושאי השיח למספר מצומצם של נושאי אב מעלה כי השיח הביטחוני תופס למעלה ממחצית ההופעות של דוברים ערבים שהופיעו בשנה האחרונה, ואילו השיח האזרחי מסתפק ב-38%.

בפילוח זה "שיח בטחוני" כלל את הנושאים: טרור, איומים בטחוניים, הסכסוך, אלימות, מהומות, רצח ופשיעה והריסת בתים. "שיח אזרחי" כלל את הנושאים: תרבות, אמנות, חינוך, רווחה, קהילה, חברה, בריאות, צרכנות ופנאי, שירות בצה"ל ובמשטרה, תכנון ובנייה, חדשות חוץ, שלטון מקומי ושירות לאזרח. ב"שיח פוליטי-מפלגתי" נכללו האייטמים שעסקו בסיקור מפלגתי פוליטי של פעילות הח"כים והמפלגות הערביות ללא קשר לנושא ביטחוני, הסכסוך או לנושאים אזרחיים. ב"שיח אחר" נכללו בעיקר אייטמים אקראיים על אסונות ותאונות.

בדיקת עומק לפי רצועות שידור מעלה כי בתוכניות החדשות והאקטואליה שמשודרות במהלך היום (בין השעות שש בבוקר לחמש אחה"צ) ניתנת עדיפות קלה לנושאים אזרחיים, אך מרגע שמתחילות תוכניות האקטואליה של הערב מתהפכת המגמה. בשעות הפרה-פריים (חמש עד שמונה בערב) הנושאים הביטחוניים שולטים, והמגמה רק מחריפה במהלך שעות הפריים טיים (בין שמונה לעשר בערב) כשמהדורות החדשות המרכזיות, עתירות הרייטינג, עולות לשידור.

מנגד, כשנבדקה תדירות הופעתם של מומחים ערבים בנושאים השונים, התברר כי קיים פער משמעותי בין תמהיל הנושאים הכללי שבמסגרתו הופיעו דוברים ערבים לבין תמהיל הנושאים שבמסגרתו הופיעו מומחים ערבים.

כאמור, שלושת הנושאים הבולטים ביותר להם הוקדשו בשנה החולפת אייטמים בהשתתפות דוברים ערבים היו "ביטחוני וטרור", "אלימות ופשיעה" ו"הסכסוך". בנושאים הללו אחוז הופעת המומחים הערבים נמוך באופן מובהק לעומת אחוז כלל הדוברים הערבים. גם בנושא הפוליטי, המדורג רביעי מבחינת בולטות הנושאים, שיעור המומחים נמוך מאוד.

התמונה מתהפכת כשנבדקים הנושאים האזרחיים. בנושאים כמו תרבות, חינוך, בריאות, צרכנות היה ייצוג גבוה יותר למומחים ערבים מאשר הייצוג היחסי של נושאים אלה במדד הכללי. במילים אחרות, כשמזמינים לאולפן ערבי בשל מומחיותו ולא בשל ערביותו, עולה מאוד הסיכוי שציבור צרכני התקשורת בישראל יפגוש בפנים מגוונות של הציבור הערבי בישראל.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויחד עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויפעת מחקרי מדיה