על אף שבשנה החולפת נרשמה עלייה בייצוג ערבים במדיה המשודרת המרכזית בישראל, הנתונים עדיין רחוקים מלהיות מספקים, כך עולה מבדיקת עומק לסיכום שנת 2017 במדד הייצוג. שלוש תוכניות בלטו לרעה כשבמשך שבועות ארוכים לא כללו אפילו דובר ערבי אחד.

המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון וחברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.


מתוך 52 שבועות שידור בשנת 2017, "המגזין" של ערוץ עשר ו"פגוש את העיתונות" של חברת החדשות שידרו 39 תוכניות שבועיות ללא אף דובר או מרואיין ערבי. "המטה המרכזי", אף היא של חדשות ערוץ 10, הופיעה בשנה החולפת 32 פעמים ללא אף דובר או מרואיין ערבי.

אלו נתונים גרועים באופן קיצוני. אמנם, מספר כלל הדוברים והמרואיינים בשלוש התוכניות הללו אינו גבוה, ועל כן שיעור הייצוג שלהם עומד על בין 2% ל-3.4%, מספרים הדומים לממוצע הכללי של ייצוג אזרחי ישראל הערבים במדיה המשודרת המרכזית בישראל. עם זאת, מדובר בתוכניות מובילות, שצופיהן פשוט לא יכלו לראות במשך רוב מוחץ מהזמן אפילו דובר ערבי אחד.

"המגזין", שמגישה אושרת קוטלר ועורך ניר בכר, ראויה לתואר תוכנית החדשות והאקטואליה המדירה של השנה. מתוך 39 השבועות שבהן לא הופיע בה אפילו דובר ערבי אחד נכלל רצף בן 14 שבועות תמימים, מהתוכנית של ה-29.4.17 ועד התוכנית של ה-26.8.17. זאת ועוד, "המגזין" מתהדרת בהיותה תוכנית ששמה דגש על השוליים של החברה בישראל ומציגה את עצמה כמי שמתאמצת לתת ביטוי לקבוצות שבדרך כלל נדחקות הצדה, כמו ערבים.

בחודש אוקטובר האחרון, במסגרת כנס שערכה הליגה נגד השמצה, התפארה קוטלר בכך כי התוכנית שלה "מנסה להביא באמת את החיים בתוך מגוון החברה הישראלית. גם המתנחלים וגם החרדים וגם הערבים". בפועל, קיים פער עצום בין הדימוי הציבורי ש"המגזין" מבקשת לעטות על עצמה לבין המציאות.

סיבה נוספת בגינה "המגזין" ראויה לתואר תוכנית החדשות והאקטואליה המדירה של השנה היא סוגת התוכנית. "המגזין" היא, כפי ששמה מעיד, תוכנית אקטואליה מגזינית. כלומר תוכנית שבה מדי מהדורה משודרות שלוש או ארבע כתבות ארוכות יחסית, עם מספר גדול יחסית של מרואיינים. מרבית התוכניות מסוגה זו שנבדקו במדד הייצוג הגיעו לאחוזי ייצוג גבוהים, לעתים גבוהים בהרבה מממוצע התוכניות המרכזיות, שעמד על 4.6%. "יומן" של ערוץ 1 הגיעה ל-15%, "אולפן שישי" התקרבה ל-11%, "חדשות סוף השבוע" הגיעה ל-7%, "חדשות השבוע" ל-6.5% ואילו "שישי עם אילה חסון" למעט יותר מ-6%. "המגזין" היתה התוכנית המגזינית היחידה, מבין התוכניות המרכזיות שנכללו במדד הייצוג, שרשמה שיעור ייצוג נמוך מהממוצע, של 3.4% בלבד.

אגב, בעקבות פרסום הנתונים השבועיים של מדד הייצוג והביקורת שנמתחה באתר זה על "המגזין" פנה פעיל הימין שי שמאי גליק לרשות השנייה בתלונה על הדרת האוכלוסייה הערבית מהתוכנית. בתחילת חודש ינואר הגיב עורך "המגזין" ניר בכר לתלונה וטען כי "בניגוד לטענות העולות מן התלונה, תכנית המגזין מקפידה לתת ייצוג הולם למגזרים השונים, ובכלל זה לערביי ישראל".

בהמשך תשובתו בכר הוסיף כי "מדי תכנית משודרות לא יותר משלוש כתבות מגזין, כך לא מן הנמנע שישנם שבועות שלא ינתן בהם ייצוג לכלל המגזרים. עם זאת, אנחנו דוחים על הסף את הטענות בדבר התעלמות מערביי ישראל, שלא רק שאינה משקפת את ביטויים בכתבות שאנו משדרים, אלא גם אינה מבטאת את רוח התכנית וסדר היום שלה ושל המגישה".

שתי התוכניות הנוספות שמופיעות בצמרת טבלת האפסים, "פגוש את העיתונות", שמגישה רינה מצליח ועורך דן דובין, ו"המטה המרכזי", שמגישה אילה חסון (אשר החליפה במהלך השנה את גדי סוקניק) ועורכת הדס ריבק, ראויות גם הן לגנאי מיוחד.

שתי התוכניות הללו הן התוכניות הפוליטיות המרכזיות של חברת החדשות וחדשות ערוץ עשר. ככאלה, הן אמורות להציף את המחלוקות הפוליטיות המרכזיות שעומדות על סדר היום במדינה. התעלמותן המתמשכת של "פגוש את העיתונות" ו"המטה המרכזי" מקיומם של ערבים בקרב אזרחי המדינה הופכת את הדיון הפוליטי בישראל לדיון פנים יהודי ומקבעת את התפיסה הקלוקלת לפיה ערבים בישראל אינם בעלי זכות ביטוי פוליטית.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויחד עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויפעת מחקרי מדיה