על אף שבשנה החולפת נרשמה עלייה בייצוג ערבים במדיה המשודרת המרכזית בישראל, הנתונים עדיין רחוקים מלהיות מספקים, כך עולה מבדיקת עומק לסיכום שנת 2017 במדד הייצוג. בתחתית טבלת התוכניות השנתית של מדד הייצוג ניצבות שלוש תוכניות אקטואליה שהוקדשו לנושאי כלכלה.

המדד, מיזם מתמשך בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי, ויחד עם המחלקה לתקשורת באוניברסיטת בן-גוריון וחברת יפעת מחקרי מדיה, בודק מדי שבוע את אחוז הייצוג של האוכלוסייה הערבית בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים המרכזיים בישראל.

ב"תוכנית חיסכון", של חברת החדשות, הופיעו בחודשים ינואר-אוקטובר, בהן שודרה בערוץ 2 המאוחד, כ-2,100 דוברים ומרואיינים. מתוכם, רק 25 היו ערבים. שיעור ייצוג של 1.2% בלבד. את "תוכנית חיסכון" הגישה קרן מרציאנו וערך גידי ויניש.

ב"שש כלכלי", התוכנית הכלכלית קצרת הימים ששודרה בערוץ כאן 11 של תאגיד השידור, הספיקו להופיע כ-1,450 דוברים ומרואיינים. מתוכם, רק 14 היו ערבים. שיעור ייצוג של אחוז אחד בלבד. את "שש כלכלי" הגיש דב גיל-הר וערך אילן שניג.

התוכנית עם שיעור הייצוג הנמוך ביותר לשנת 2017, מתוך תוכניות החדשות והאקטואליה המובילות של גופי השידור, היא "חשבון יומי", ששודרה בערוץ 1 של רשות השידור בחודשים ינואר עד מאי. את "חשבון יומי" הגישה מרב מילר וערך נחום סער.

העובדה ששלוש התוכניות הסוגרות את הטבלה של מדד הייצוג עוסקות דווקא בכלכלה היא אות קלון למדיה המשודרת בישראל. התחום הכלכלי, ובמיוחד תחום הצרכנות שבו מתמקדות התוכניות הכלכליות בטלוויזיה, הוא תחום שבו ראוי היה לתת לציבור הערבי ייצוג הולם. האוכלוסייה הערבית סובלת מכל הבעיות הכלכליות שמהן סובלת האוכלוסייה היהודית, ומעוד כמה בעיות הייחודיות לה. נדל"ן, אשראי, קמעונאות, כמעט בכל תחום כלכלי שאפשר להעלות על הדעת מעורבים גם אזרחים ערבים, אם כבעלי עסקים ואם כצרכנים.

אותם אזרחים ערבים, כ-18% מכלל אזרחי המדינה, ראויים ליותר מאחוז אחד של ייצוג.

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי ויחד עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויפעת מחקרי מדיה