ב"כלכליסט" דיווחו על הצעת חוק שממנה יוחרג, בין היתר, גוש קטיף – חבל הארץ שישראל מסרה לפלסטינים לפני כ-12 שנה. מדיווחים שפורסמו בכלי תקשורת אחרים עולה כי ההחרגה מתייחסת ליישובים שנבנו עבור מפוני גוש קטיף, ולא לגוש עצמו.

"כלכליסט", 11.7.17

"כלכליסט", 11.7.17