בית-הדין של מועצת העיתונות ממליץ לבטל סעיף בתקנון האתיקה של המועצה המחייב את כלי התקשורת בישראל לפרסם בפומבי את רשימת האינטרסים העסקיים שלהם. הסעיף, שמעולם לא בוצע על-ידי אף כלי תקשורת, קובע כי אחת לשנה יפרסם כל כלי תקשורת גילוי נאות של "האינטרסים העסקיים והכלכליים המהותיים" שלהם "שפורסמו במרשם רשמי".

ההצעה לבטל את הסעיף ולצמצם את דרישת השקיפות צצה במפתיע, בלי שצד כלשהו יבקש הצהרה מסוג זה, במהלך דיון שקיים אתמול (3.4) בית-הדין בערעור שהגישה עמותת "הצלחה" על החלטה שנתן הרכב אחר של בית-הדין – ולפיה אין לפעול נגד כלי התקשורת שהפרו את הוראות התקנון ולא פרסמו גילוי נאות של אותם אינטרסים.

בדיון הקודם אמר עו"ד אלעד מן, היועץ המשפטי של "הצלחה" (ויו"ר עמותת "העין השביעית") כי מבחינתו ראוי שכלי התקשורת יפרסמו מיוזמתם, בין היתר, מידע על קשרי בעלות עם חברות אחרות, גופים שהעניקו לכלי התקשורת הלוואות ופרטים על קמפיינים פרסומיים ושיתופי פעולה מסחריים עם מפרסמים גדולים. בעקבות העתירה החליטה המועצה לפני כחודשיים לצמצם את דרישות השקיפות על-ידי שינוי חובת הגילוי לאינטרסים גלויים בלבד. כעת מציע בית-הדין לבטל את הדרישה כליל.

"ההיסטוריה של אי-קיומו והצפי שלא יקוים בעתיד יוצרת מצב שבו כלל אתי שצריך לחייב את החברים לא מקוים – וזה מסוג הדברים שהדעת לא סובלת"

הערעור שבו דן היום בית-הדין הוגש על-ידי עו"ד מן בניסיון לקבל שלוש תוצאות: קביעה מרשיעה שלפיה כלי התקשורת מעולם לא קיימו את הסעיף, הכרה בדבר חשיבות קיומו של הסעיף המשופץ מעתה והלאה, והבהרה בנוגע לסוגי האינטרסים שכלי התקשורת נדרשים לפרסם והאופן שבו יש לפרסמם.

בסופו של דיון קצר, שאליו לא התייצב אף נציג מ-32 כלי התקשורת שנכללו בעתירה, קיבל מן שתיים מהדרישות שהציב – אך גם דרישה שלישית, שלא ביקש. חברי בית-הדין – אלי זהר, שלמה נקדימון, עודד לבינסון, רונית סלניקיו-גפן ודויד סנדובסקי – קבעו כי אכן, כל כלי התקשורת התעלמו מסעיף 15ב' בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, שחייב אותם לפרסם אחת לשנה רשימה של אינטרסים עסקיים. הם הוסיפו כי ראוי שהסעיף בנוסחו החדש יקוים ככתבו וכלשונו, "כמו שאר סעיפי תקנון האתיקה", וגם מתחו ביקורת על החלטת בית-הדין בהרכבו הקודם להימנע מהכרעה בסוגיה.

חברי בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות (מימין לשמאל): עודד לבינסון, דויד סנדובסקי, שלמה נקדימון, אלי זהר ורונית סלניקיו-גפן. תל-אביב, 3.4.17 (צילום: איתמר ב"ז)

חברי בית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות (מימין לשמאל): עודד לבינסון, דויד סנדובסקי, שלמה נקדימון, אלי זהר ורונית סלניקיו-גפן. תל-אביב, 3.4.17 (צילום: איתמר ב"ז)

ואולם, חברי בית-הדין החליטו להוסיף קביעה עקרונית נוספת – ולפיה אם כלי התקשורת אינם מקיימים את הוראות הסעיף, ראוי לבטלו, למרות שתוקן רק לאחרונה. הנימוק: "שינוי דרמטי שחל בתקשורת בכל הנושא של גילוי נאות ושל אינטרסים כלכליים ועסקיים", המייתר לדעתם את מסירת המידע. ההחלטה לא פירטה מהו אותו שינוי דרמטי.

"אילו דעתנו היתה נשמעת", כתבו בהחלטה, "היתה מועצת העיתונות שוקלת אם לא כדאי להעלות לדיון את האפשרות שסעיף זה יוּ­צא מספר החוקים, כי ההיסטוריה של אי-קיומו והצפי שלא יקוים בעתיד יוצרת מצב שבו כלל אתי שצריך לחייב את החברים לא מקוים – וזה מסוג הדברים שהדעת לא סובלת".

אלעד מן, בדברים שמסר לאחר הדיון, מתח ביקורת על ההחלטה. "מעבר לשביעות הרצון על קבלת הערעור ועמדתה העקרונית של 'הצלחה', אני חושב שבית-הדין שגה בכך שלא ניצל את ההזדמנות לתת הנחיות קונקרטיות בדבר יישום הסעיף, ושהצהרתו בדבר ביטול הסעיף מאכזבת ומיותרת לנוכח העובדה שדיון בעניין הזה התקיים רק לאחרונה במועצה, שהחליטה שיש מקום לסעיף הזה בתקנון האתיקה", אמר.