עובדי "מעריב" קיבלו היום הודעה לפיה משכורת חודש ינואר תיכנס לחשבונותיהם רק מחרתיים, השלישי בפברואר.

זו אינה הפעם הראשונה בחודשים האחרונים ש"מעריב" מעכב את תשלום המשכורות לעובדיו. מצבו הכלכלי הרעוע של העיתון גלוי וידוע, אך למרות זאת, לפי ההודעה שנשלחה לעובדים, אין כל קשר בין המצוקה התקציבית בה שרוי העיתון לבין אי-תשלום המשכורות בזמן. על פי ההודעה אי התשלום בזמן נובע מ"תקלה טכנית".