"ידיעות אחרונות" ישלם קרוב ל-700 אלף שקל לקבוצה של 22 עובדים במחלקת המסדרה של העיתון, כך פסקה לפני כחודש השופטת דגית ויסמן מבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו.

הפסיקה באה בהמשך לפסק דין שניתן כבר לפני כתשע שנים לטובת עובדי העיתון. התובעים בהליך הנוכחי, שמאוגדים בוועד עובדי הדפוס של העיתון, טענו כי מגיעים להם הפרשי שכר בגין תקופה של כארבע שנים לפני שהתקבלה תביעתם העיקרית.

במהלך הסכסוך הקיבוצי שהתנהל לפני כעשור טענו העובדים כי העיתון קיזז את תוספת מוצ"ש שהגיעה להם מתוספת אחרת שהם אמורים לקבל בעבור מכסה קבועה של שעות עבודה נוספות. בתי-הדין קיבלו את הטענה וחייבו את "ידיעות אחרונות" לחשב את השעות הנוספות בלי לקחת בחשבון את תוספת מוצ"ש, וכך נוהג העיתון מאז שניתן פסק הדין בשנת 2008.

עם זאת, העובדים לא הסתפקו בכך. באמצעות עו"ד ירון לסטרל ושרי אמרוסי-ישי הם דרשו לקבל רטרואקטיבית את הפרשי השכר המגיעים להם עבור התקופה שבה העיתון ביצע את הקיזוז. ב"ידיעות אחרונות" טענו, באמצעות עורכי-הדין אשר סלע וענת בש, כי אין מקום לתשלום רטרואקטיבי.

השופטת ויסמן קיבלה את עמדת העובדים, אם כי באופן חלקי. בפסק דינה, שניתן לפני כחודש, קבעה כי בשל התיישנות בהגשת התביעה יש לפצותם רק עבור מחצית התקופה, בין פברואר 2006 ועד אפריל 2008. בסך הכל חויב העיתון לפצות את העובדים בכ-461 אלף שקל, בתוספת ריבית והצמדה חלקית, ממרץ 2007. תוספת הריבית וההצמדה הביאו את הסכום לכ-653 אלף שקל, ועל כך הוסיף בית-הדין הוצאות בסך 1,000 שקל לכל תובע (כלומר עוד 22 אלף שקל) וכן שכר טרחת עורכי-דין בסך 20 אלף שקל נוספים.

לפני חודשים אחדים, יש לציין, פסק בית-הדין פיצויים בסך מיליוני שקלים לקבוצה של 155 עובדי מחלקת הדפוס בעיתון, בגין ההחלטה של הנהלת "ידיעות אחרונות" לבטל הטבה אחרת שהוענקה להם לאורך שנים, שלוש חופשות שנתיות בבתי-מלון בישראל.

8421-02-13 (ו-21 תיקים נוספים)