ועדת הבחירות האזורית אישרה למועצה האזורית באר-טוביה ולעיריית קריית-מלאכי להמשיך בהפצת מקומון חינמי במימונן, ולא דנה בטענות שעלו לאחרונה, ולפיהן המקומון הוא למעשה מכשיר תעמולה בשירותם של שני ראשי הרשויות המקומיות. עם זאת, יו"ר ועדת הבחירות האזורית באר-שבע, שופט בית-המשפט המחוזי בעיר אליהו ביתן, הורה למועצת באר-טוביה לוודא שבגליונות הבאים של המקומון לא תתפרסם תעמולה אסורה.

העתירה שבגינה התקיים הדיון הוגשה בתחילת החודש על-ידי יצחק גרשון, תושב מועצת באר-טוביה, בעקבות הגיליון הראשון של "בעיר ובכפר", מקומון בהוצאת שתי הרשויות המקומיות. כתבת השער של המקומון היתה ראיון ארוך, מפרגן ועתיר תצלומים עם ראש מועצת באר-טוביה דרור שור וראש עיריית קריית מלאכי אליהו (ללו) זוהר.

על-פי חוק הבחירות (דרכי תעמולה), רשויות מקומיות אינן רשאיות לממן תעמולת בחירות של מועמד כלשהו, גם אם הוא מכהן כראש הרשות. על רקע זה טען העותר כי החינמון המקומי מכיל תעמולת בחירות אסורה, וביקש מוועדת הבחירות לעצור את הפצתו.

בדיון שנערך היום בבית-המשפט המחוזי בבאר-שבע, שבו נכח ראש המועצה דרור שור, הסכימו הצדדים כי לפני הוצאת הגליונות הבאים של "בעיר ובכפר" יועבר החומר לעיון היועץ המשפטי של המועצה, עו"ד הדר מימון, שיוודא שאין בהם עבירה על חוק הבחירות. לנוכח ההסכמה שאליה הגיעו הצדדים הורה השופט ביתן על מחיקת העתירה.