מהו הרגע שבו עיתון מגויס המחולק בחינם חוצה את הגבול והופך מכלי תקשורת למכשיר תעמולה? ועדת הבחירות המרכזית אמנם דחתה בשנה שעברה את הדרישה לקבוע כי "ישראל היום" הוא עיתון תעמולה המקדם את ענייניו של בנימין נתניהו – אך בקרוב עשויה הוועדה לדון שוב בסוגיה העקרונית, בעקבות פנייה העוסקת במקומון חינמי קטן שמוציאות ומממנות שתי רשויות מקומיות.

המקומון, "בעיר ובכפר", ראה אור לראשונה בנובמבר וחולק בחינם ביישובי מועצת באר-טוביה ובקריית-מלאכי. על-פי עתירה שהוגשה בשבוע שעבר לוועדת הבחירות המרכזית, שבראשה עומדת שופטת בית-המשפט העליון אסתר חיות, יש להכריז על המקומון הצעיר כמכשיר תעמולה בשירותו של ראש מועצת באר-טוביה, דרור שור.

מגיש העתירה, יצחק גרשון, היה עד לפני כשנה חבר במליאת המועצה, והודח ממנה על-ידי ראש המועצה, לטענתו – בשל התנגדויות שהשמיע ליוזמות שונות ולא מסיבות ענייניות. כעת הוא טוען בפני ועדת הבחירות המרכזית כי ראש המועצה שור חבר לראש עיריית קריית-מלאכי הסמוכה, אליהו (ללו) זוהר, כדי להפיק מקומון משותף שהוצאתו לאור נוגדת את דיני הבחירות של מדינת ישראל.

המוציאות לאור של המקומון לא מסתירות את זהותן: בראש השער, מתחת לסמליל המקומון, נכתב כי מדובר ב"עיתון המועצה האזורית באר-טוביה ועיריית קריית-מלאכי". שתיים מתוך שלושת חברי המערכת, טען מגיש העתירה, הן עובדות של הרשויות המוניציפליות שעומדות מאחורי המקומון. על הפקת הגיליון חתומה המחלקה המסחרית של המקומון "כאן דרום" מקבוצת "הארץ".

"בעיר ובכפר", שער הגיליון הראשון

"בעיר ובכפר", שער הגיליון הראשון (לחצו להגדלה)

לדעת העותר גרשון, המקומון כולל דברי "סגידה" ו"פולחן אישיות" מטעם שור, ותוך בזבוז כספי ציבור. עו"ד יהל סגל, המייצג אותו בעתירה, ציין בה כי תמונתו של ראש מועצת באר-טוביה מופיעה שמונה פעמים ב-13 עמודי התוכן של הגיליון, כולל עמוד השער – שם הוא מצולם עם ראש עיריית קריית-מלאכי. תחת הכותרת "טובים השניים", בהפניה לראיון משותף, נכתב כך: "דרור שור וללו זוהר מצאו את דרך המלך המיטיבה עם שתי הרשויות בראשיהן הם עומדים ועל הדרך פיתחו גם חברות אישית".

"העותר סבור כי המימון להפקת העיתון ולהפצת העיתון הגיע ככל הנראה מקופת המועצה, שהינה קופה ציבורית ולא מכיסו הפרטי של משיב 1 [ראש המועצה], אולם העותר לא קיבל מהמשיבים את המידע הנחוץ", כתב עו"ד סגל בעתירה, והוסיף: "העותר יטען כי נעשה שימוש אסור בעובדי המועצה לצורך הפקת העיתון. [...] פרסום כגון דא, שעלותו גבוהה והוא מציג בצורה חלקית ולא מאוזנת את הנעשה במועצה, הינו מעשה אסור ומהווה ניצול של משאבי המועצה ובזבוז כספי ציבור לצורך תעמולת בחירות אסורה".

הטיעון המשפטי של גרשון מתבסס על הוראות חוק הבחירות (דרכי תעמולה), האוסר על מימון תעמולת בחירות מתקציבה של רשות מקומית גם בתקופות שבהן לא מתקיימת מערכת בחירות. "כפועל יוצא מהגבלות החוק היה אסור למשיבים להוציא לאור את העיתון נשוא עתירה זו, שפרסומו מהווה פרסום אסור", נכתב בעתירה. לפיכך מבקש גרשון מוועדת הבחירות להוציא צו מניעה שיאסור על המשך הפצת המקומון. כמו כן הוא מבקש מהוועדה להורות למועצה למסור נתונים על מימון הפקת העיתון והפצתו – וגם לשלם עבור הוצאותיו המשפטיות.

במועצת באר-טוביה סבורים שאין ממש בטענות. לעתירה צורף מכתב ששלח לגרשון היועץ המשפטי של המועצה, עו"ד הדר מימון, ובו הוא מאשר כי המועצה שותפה במימון המקומון, אך דוחה את הטענות נגדו באופן גורף. לדבריו, "בעיר ובכפר" צפוי להתפרסם במתכונת דומה לזו של מקומון קודם בשם "קול טוביה", שנסגר, ושעליו לא מצא לנכון העותר למתוח ביקורת כלשהי בעת שכיהן במליאת המועצה.

"הראיון לא נערך בתקופת בחירות ולא לצורך תעמולת בחירות", כתב היועץ המשפטי על כתבת השער. "הראיון הוא ראיון משותף של שני ראשי הרשויות, שנועד להציג בפני ציבור התושבים את שיתוף הפעולה (המוצלח) ביניהם, ובין הרשויות, בנושאים השונים שעל סדר היום הציבורי ברשויות, ולטובת האינטרס הציבורי".

מוועדת הבחירות המרכזית נמסר כי עתירתו של גרשון אכן הוגשה, אך נעדרו ממנה פרטים מסוימים הדרושים לשם בדיקתה, ולפיכך התבקש העותר להשלימם. לאחר שיתקבלו ההשלמות תוכל הוועדה לדון בעתירה.

עו"ד הדר מימון, היועץ המשפטי של מועצת באר-טוביה, מסר בשם המועצה את התגובה הבאה: "טרם נתקבלה דרישה מאת יו"ר ועדת הבחירות למתן תגובה לעתירה, והנושא נתון לשיקול דעתו של יו"ר ועדת הבחירות. לכשתתקבל דרישה שכזאת (כפי שמורה החוק) הרי שמטבע הדברים תמלא המועצה אחר האמור בה. מכל מקום, אנו סבורים כי הדיון, ככל ויוחלט על קיומו (זאת ככל ולא תידחה העתירה על הסף מהנימוקים שפורטו במכתב התגובה), ראוי שיתקיים בפני יו"ר ועדת הבחירות ולא מעל גבי העיתון".