לוגו קרן ברל כצנלסון, עמותת סיכוי, קבוצת יפעתרק 60 מתוך 3,275 המרואיינים שהופיעו בשבוע שעבר בתוכניות החדשות והאקטואליה הבולטות של חמשת הערוצים המובילים בישראל היו ערבים, כך עולה מנתוני מדד הייצוג. זהו שיעור ייצוג של 1.8%, פחות מעשירית שיעור הערבים באוכלוסיית ישראל.

מדד הייצוג הוא מיזם מתמשך של "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, הבודק מדי שבוע את מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתחנות הרדיו ובערוצי הטלוויזיה המרכזיים בארץ, וב-19 התוכניות המובילות המשודרות בהם.

תת-הייצוג החריף של האוכלוסייה הערבית בתקשורת העברית גורם לכך שמרבית הצופים בתוכניות החדשות והאקטואליה הפופולריות בטלוויזיה, ומרבית המאזינים לתוכניות הפופולריות ברדיו, לא רואים ולא שומעים בהן כמעט נציגים של האוכלוסייה הערבית החיה במדינת ישראל.

זו לא רק עדות לאפליה העמוקה הטבועה בתקשורת הזרם המרכזי של ישראל אלא גם כישלון מקצועי של העורכים והעיתונאים האחראים על התוכניות הללו. אם אנו מקבלים את ההנחה שאחד מתפקידיה של תקשורת חופשית במדינה דמוקרטית הוא לסייע לאזרחים לבנות לעצמם תמונת עולם מורכבת של המציאות שבה הם חיים, הרי שלא ניתן לעשות זאת תוך התעלמות מכחמישית מאוכלוסיית המדינה.

נכון שהאוכלוסייה הערבית בישראל אינה צופה בערוצים 1, 2 ו-10 או מאזינה לרשת ב' וגלי-צה"ל בשיעור דומה לאוכלוסייה היהודית. למרות זאת, גם אם הקהל בפועל של הערוצים הללו אינו מייצג את כלל החברה בישראל, על תוכניות החדשות והאקטואליה בערוצים מוטלת החובה לתת לכלל החברה ביטוי.

גם אם נניח שמצב העניינים הוא כזה שנושאים הקשורים לאוכלוסייה הערבית בישראל מסוקרים בתקשורת הזרם המרכזי באופן הולם רק בלא מרואיינים ערבים, זהו מצב טעון תיקון. ערוצי התקשורת המרכזיים בישראל, ציבוריים ומסחריים כאחד, מחויבים על-פי חוק לשקף נאמנה את החברה בישראל ולתת ביטוי לכל גווניה. אם סיקור החברה הערבית בישראל נעשה באמצעות דוברים ומרואיינים יהודים בלבד, הוא אינו יכול אלא להיות בלתי ראוי.

ראו להלן את הפער העצום בין שיעור הערבים באוכלוסיית המדינה לשיעור המרואיינים הערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה של חמשת הערוצים המובילים.

שיעור המרואיינים הערבים מתוך שיעור המרואיינים הערבים מתוך כלל המרואיינים בחמשת הערוצים המובילים בישראל, 14.8–20.8, בהשוואה לשיעור האוכלוסייה הערבית מתוך כלל האוכלוסייה במדינת ישראל. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

שיעור המרואיינים הערבים מתוך כלל המרואיינים בחמשת הערוצים המובילים בישראל, 14.8–20.8, בהשוואה לשיעור האוכלוסייה הערבית מתוך כלל האוכלוסייה במדינת ישראל. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

אם נתעלם מהעמודה השמאלית בגרף שלעיל ונתמקד בהבדלים בין הערוצים השונים, נוכל להבחין כי בכל זאת יש מי שנותן מעט יותר ייצוג לאוכלוסייה הערבית. מבט אל טבלת הערוצים השבועית מעלה כי בשבוע שעבר היה זה דווקא ערוץ 2 המסחרי שהציג את שיעור המרואיינים הגבוה ביותר. 15 מתוך 645 המרואיינים בתוכניות החדשות והאקטואליה בערוץ זה היו ערבים (2.3%), שיעור גבוה מעט יותר מערוץ הטלוויזיה המסחרי השני שבטבלה, ערוץ 10, שהגיע ל-2.2% ייצוג בלבד.

שני ערוצי התקשורת של השידור הציבורי, ערוץ 1 ורשת ב', נדחקו בשבוע שעבר אל אמצע ותחתית הטבלה, עם 1.9% ו-1.7% ייצוג (בהתאמה). תחנת הרדיו הצבאית, לעומת זאת, שומרת על מקומה האחרון בטבלה עם מספר המרואיינים הערבים הנמוך ביותר אבסולוטית ויחסית, 7 מרואיינים ערבים מתוך 698 מרואיינים, כ-1% בלבד.

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, 14.8–20.8. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, 14.8–20.8. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

שיעור הייצוג הכללי בשבוע שעבר, 1.8%, נמוך אף מהממוצע המשוקלל, העומד נכון להיום על 2.3%. כפי שניתן לראות בטבלה המשוקללת, הנתונים החריגים של שני ערוצי הטלוויזיה המסחריים לא הביאו לשינוי במיקום הכללי של הערוצים, ואף לא לשינוי בשיעורי הייצוג המשוקללים שלהם. שבוע אחד של ייצוג מעט פחות מפלה אינו יכול לכפר על חודשים ארוכים של תת-ייצוג חריף.

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, 3.1‒20.8. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, 3.1‒20.8. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

השוואה בין טבלת הערוצים השבועית לטבלת התוכניות השבועית מעלה תמיהה: היכן התראיינו כל אותם מרואיינים ערבים שנספרו בערוצים 2 ו-10? בעוד שלפי טבלת הערוצים בשבוע שעבר התראיינו בתוכניות החדשות והאקטואליה של ערוץ 2 15 מרואיינים ערבים, ובתוכניות ערוץ 10 17 מרואיינים ערבים, בטבלה המתמקדת ב-19 התוכניות המובילות, וכוללת חמש תוכניות מכל אחד הערוצים, נספרו רק חמישה מרואיינים בכל אחד מהערוצים.

לפי בדיקה של חברת יפעת מחקרי מדיה, בערוץ 2 הופיעו כמה וכמה מרואיינים ערבים במבזקי החדשות, בעיקר בנושא תאונת דרכים קטלנית שאירעה ליד פורדיס, כמו גם מרואיינים בתוכניות "מהדורה ראשונה" ו"תכנית חיסכון", שאינן נכללות במדד הפרטני של 19 תוכניות האקטואליה המרכזיות. כך גם בערוץ 10, לצד הופעת מרואיינים ערבים במבזקי החדשות ובתוכניות "הכל כלול" ו"ברקוד", יש לציין לטובה את התוכנית "מחוץ לבועה", שכללה בשבוע שעבר חמישה מרואיינים ערבים.

"מחוץ לבועה", בהנחיית אמירה בוזגלו, היא תוכנית המשודרת בשעות הבוקר ונועדה לתת ביטוי לפריפריה בישראל. ד"ר סלמאן זרקא, מנהל המרכז הרפואי זיו בצפת, מופיע שם דרך קבע.

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, 14.8–20.8. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, 14.8–20.8. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

בראש הטבלה השבועית, אחרי שבוע של היעדרות, שבה להופיע "לונדון את קירשנבאום" שהשיגה שיעור ייצוג של 7.7%. "סדר יום" של רשת ב', שבשבועיים שלפני כן לא כללה, בניגוד למנהגה, אפילו מרואיין ערבי אחד, שבה בשבוע שעבר לצמרת הטבלה עם שלושה מרואיינים ערבים, 6.7% מכלל המרואיינים.

בתחתית הטבלה השבועית שבע תוכניות שלא כללו אפילו מרואיין ערבי אחד: "חמש בערב" ו"המטה המרכזי" של ערוץ 10, "שש עם" ו"אולפן שישי" של חדשות ערוץ 2, "המוסף" ו"יומן" של ערוץ 1 ו"נכון להבוקר" של גלי-צה"ל.

בזכות הייצוג הגבוה יחסית של "סדר יום" בשבוע שעבר (מגישה: קרן נויבך, עורכת: מירית הושמנד), התוכנית מצמצת פערים בטבלת התוכניות המשוקללת ממקבילתה בגלי-צה"ל "מה בוער" (מגיש: רזי ברקאי, עורכת: נורית קנטי).

מנגד, אפס המרואיינים הערבים ב"המטה המרכזי" של ערוץ 10 והמרואיין הערבי הבודד ב"חדשות הלילה" של ערוץ 2 גורמים לתוכניות שבתחתית הטבלה להתחלף שוב במקומן. בעקבות השבוע האחרון, "המטה המרכזי" (מגיש: גדי סוקניק. עורכת: הדס ריבק) כללה מאז תחילת השנה רק 7 מרואיינים ערבים מתוך 513 מרואיינים, כ-1.4% בלבד.

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, 3.1‒20.8. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, 3.1‒20.8. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם יפעת מחקרי מדיה