לוגו קרן ברל כצנלסון, עמותת סיכוי, קבוצת יפעת

חמשת ערוצי התקשורת המרכזיים הקדישו בשבוע שעבר למעלה ממאה אייטמים לרגל פתיחת חודש הרמדאן. מרבית האייטמים על הרמדאן היו דיווחים קצרים שלא כללו אף מרואיין, אך מבין האייטמים שכללו מרואיינים, היו פי שישה יותר מרואיינים יהודים ממרואיינים ערבים, כך עולה מנתוני מדד הייצוג. המדד הוא מיזם מתמשך של "העין השביעית" בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון, ויחד עם חברת יפעת מחקרי מדיה, הבודק מדי שבוע את מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתחנות הרדיו ובערוצי הטלוויזיה המרכזיים בארץ, וב-19 התוכניות המובילות שלהם.

לפי נתוני חברת יפעת מחקרי מדיה, בשבוע שעבר שודרו בערוצים 1, 2 ו-10, בגלי-צה"ל וברשת ב' 130 אייטמים שבהם אוזכר חודש הרמדאן. מתוכם, חמישים אייטמים כללו מרואיינים. הרוב המוחץ של המרואיינים (43) היו יהודים; רק שבעה מרואיינים באייטמים על חודש הרמדאן היו ערבים.

עיקר הסיקור ניתן מהזווית הבטחונית ועסק בהקלות הבטחוניות שהוענקו לפלסטינים לרגל החג המוסלמי ובוטלו זמן קצר לאחר מכן בשל הפיגוע במתחם שרונה בתל-אביב. בין המרואיינים היהודים בלטו מפכ"ל המשטרה רוני אלשיך, שרים, חברי-כנסת ומגוון מומחים לענייני ביטחון. מעט המרואיינים הערבים השתתפו באייטמים שעסקו בחג בהקשרים אזרחיים ותרבותיים.

אפשר לדמיין מצב עניינים שבו גם בדיון שעוסק בהקלות בטחוניות שניתנו לרגל הרמדאן ונלקחו בעקבות הפיגוע ירואיינו גם ערבים. הם הרי, ככלות הכל, מי שמושפעים כממתן ההקלות וביטולן. ובכל זאת, גם כשעוסקים בערבים התקשורת תעדיף לשמוע את עמדות היהודים.

הפער הגדול בין מרואיינים יהודים לערבים וההתמקדות בענייני ביטחון הם שניים מהמאפיינים המובהקים לדרך שבה תקשורת הזרם המרכזי בישראל מסקרת את החברה הערבית, בחג הרמדאן ובכלל: נקודת המבט תהיה בדרך כלל של היהודים; הדיון יהיה בדרך כלל בין יהודים ליהודים על אודות ערבים; והנושא העיקרי שיצליח להשחיל סוגיה ערבית לתוכניות חדשות ואקטואליה יהיה האיום הבטחוני.

המאפיינים הללו עומדים בבסיס שיעור הייצוג הנמוך של האוכלוסייה הערבית בתקשורת הישראלית. בשבוע שעבר עמד שיעור הייצוג הממוצע בכלל תוכניות החדשות והאקטואליה של חמשת הערוצים המרכזיים על 1.3% בלבד, אף שכ-20% מאוכלוסיית ישראל הם ערבים.

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, 5.6–11.6. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, 5.6–11.6. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

ערוץ 2, שבאופן חריג הגיע למקום הראשון בטבלה השבועית, עשה זאת לא בשל ייצוג גבוה במיוחד אלא משום ששמר על שיעור הייצוג הרגיל שלו, בעוד יתר הערוצים רשמו שיעורי ייצוג נמוכים עוד יותר מהממוצע שלהם.

הירידה המשמעותית ביותר נרשמה ברשת ב', שבדרך כלל כ-2.4% ממרואייניה הם ערבים ובשבוע שעבר הסתפקה בארבעה מרואיינים בלבד מתוך 727, או כ-0.6% (מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר). ירידות חדות בשיעור הייצוג בשבוע שעבר נרשמו גם בערוץ 1, שירד ממוצע של 3.5% מרואיינים ערבים ל-1.7% בלבד וערוץ 10, שירד מממוצע של 2.1% ל-1% בלבד.

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, 3.1‒11.6. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בכלי התקשורת המרכזיים, 3.1‒11.6. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מבט אל טבלת התוכניות מראה כי גם השבוע ממוקמת "לונדון את קירשנבאום", בהנחיית ירון לונדון ובעריכת דרור זרסקי, במקום הראשון, ובפער ניכר מכל יתר התוכניות. ארבעה מרואיינים מתוך 26 שהתראיינו לתוכנית בשבוע שעבר היו ערבים. "אולפן שישי", מגזין סוף השבוע של חדשות ערוץ 2, יכול להסתפק במרואיין ערבי אחד כדי להגיע לשיעור ייצוג של 5.5%, זאת בשל מיעוט המרואיינים בתוכנית.

בהמשך הטבלה אין הפתעות. תוכניות כמו "נכון להבוקר", "מה בוער" ו"סדר יום", המקפידות בשבועות האחרונים לשבץ מרואיינים ערבים, שיבצו גם בשבוע שעבר מרואיינים ערבים, אם כי פחות מהרגיל. תוכניות המדירות בדרך כלל ערבים, כמו "החדשות הלילה" או "הבוקר הזה", נמנעו גם בשבוע שעבר מלראיין ערבים.

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, 5.6–11.6. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, 5.6–11.6. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

בטבלת התוכניות המשוקללת נרשמה עלייה ל"אולפן שישי" על חשבון "ערב חדש" ומגזין "שישי" של ערוץ 10. "המוסף", שבשבועות האחרונים הקפידה על שיבוץ מרואיינים ערבים, נמנעה מכך בשבוע שעבר, וכתוצאה מכך ירדה שלב אחד.

"פגוש את העיתונות", התוכנית הפוליטית של ערוץ 2 שלפני שבועיים ציינה עשר תוכניות רצופות ללא מרואיינים ערבים, לא שודרה בשבוע שעבר בשל חג השבועות. מיקומה בתחתית הטבלה נשמר בלי כל שינוי. מתחילת השנה השתתפו ב"פגוש את העיתונות" שישה מרואיינים ערבים בלבד מתוך 612, כ-0.9%.

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, 3.1‒11.6. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

מספר ושיעור המרואיינים הערבים בתוכניות החדשות והאקטואליה המובילות, 3.1‒11.6. מספר כלל המרואיינים מתבסס על בדיקה חד-פעמית שנעשתה בחודש ינואר

* * *

פרויקט "מדד הייצוג" של "העין השביעית" מתפרסם בשיתוף ובמימון עמותת סיכוי וקרן ברל כצנלסון ויחד עם יפעת מחקרי מדיה