נשיאת מועצת העיתונות, השופטת בדימוס דליה דורנר, חותמת בדרך כלל את הופעותיה התקשורתיות בבקשה: הגישו תלונות. במועצת העיתונות רוצים לטפל בעבירות אתיות של כלי תקשורת ועיתונאים, היא מסבירה, אולם בלא שהציבור יתלונן, אין למועצה אפשרות לעשות דבר. עם זאת, כדי שתלונה תידון בבית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות, עליה לעבור משוכה בדמות הייעוץ המשפטי הפנימי של המועצה. אם היועצים המשפטיים אינם מאשרים את התלונה, היא נגנזת בלא כל דיון.

כך, למשל, קרה לאחרונה במקרה של תלונה בדבר פרסום סמוי באתר ynet, שנגנזה לאחר שהיועצים המשפטיים של המועצה קיבלו את עמדת באי-כוחו של האתר כי צירוף הביטוי "בשיתוף עם" לכל פרסומת הנחזית לתוכן מערכתי מכשיר אותה מבחינת תקנון האתיקה של העיתונות.

בתחילת החודש עירערו עשרה חברים במוסדות מועצת העיתונות על החלטה אחרת של הייעוץ המשפטי של המועצה, שהחליט לגנוז תלונה נגד העיתונאי אבירם זינו, שנטען נגדו כי הפר את חסיון המקור של ניצב אפרים ברכה. "אנו סבורים כי הסוגיות הפרוצדורליות שהועלו במכתבו של מזכ"ל המועצה למתלונן, מן הדין שיידונו ויוכרעו לא על-ידי המשנה ליועץ המשפטי של המועצה, אלא על-ידי הרכב של בית-דין", כתבו העשרה. "יתר על כן, אנו סבורים כי הסוגיות המהותיות העולות בנושא זה, מעבר לתלונה הספציפית, הן עקרוניות וחשובות, ועל כן ראוי שיונחו לפתחו של בית-הדין".

במרכזו של מקרה אחר מהחודשים האחרונים עומד מתלונן אנונימי, המכונה נ', שטוען בין היתר כי בתוכנית "הכל כלול" של ערוץ 10 הטעו את הצופים, ובכך הפרו סעיף בתקנון האתיקה. אחרי שתלונתו הראשונה למועצת העיתונות נדחתה על-ידי הייעוץ המשפטי של המועצה, הגיש המתלונן ערעור, אולם גם זה נדחה בלא דיון בבית-הדין לאתיקה. המתלונן טוען כי באי-ההסכמה לדון בתלונתו בבית-הדין לאתיקה של מועצת העיתונות מועלת המועצה בתפקידה.

בין ע' לנ'

בתחילת השנה הקדישה התוכנית "הכל כלול" כמה דקות לדיון על מוקדני ער"ן, עמותה המעניקה שירותי ייעוץ טלפוניים לאנשים במצוקה. בכתבה נטען כי במוקד העניקו יחס עוין לכמה מהפונים אליהם (בער"ן הגיבו כי מדובר במקרה חריג, שטופל). אדם שזוהה באות ע' התראיין ל"הכל כלול" כשגבו למצלמה וקולו מעוות וסיפר על היחס הקשה, לדבריו, שקיבל ממוקדני ער"ן. כמו כן שודרה הקלטה של שיחה טלפונית עם מוקדן בער"ן. בשיחה נשמע המוקדן מקלל את הפונה אליו, טוען שהוא "מטריד" אותו, מכנה אותו "נודניק" ואף ממליץ לו להתאבד.

ב"הכל כלול" יצרו זהות בין ע', האדם שרואיין בזהות סמויה, לבין האדם שקולו נשמע בהקלטה עם מוקדן ער"ן. "בוא נשמע את ההקלטות שלך", אמרה המגישה סיון כהן לפני שידור הקלטת השיחה עם המוקדן, ולאחריה פנתה אליו בשאלה "מתי הקלטת את השיחות האלה?". בפועל האדם שהתראיין ל"הכל כלול" וזוהה כע' אינו אותו אדם שקולו נשמע בהקלטת השיחה עם מוקדן ער"ן. אלה שני אנשים שונים, אף כי שניהם טוענים כי קיבלו יחס עוין ממוקדני ער"ן.

נ', האדם שהקליט את השיחה עם מוקדן ער"ן, הגיש בחודש מרץ האחרון תלונה למועצת העיתונות. נ' טען, בין היתר, כי "למרות שבמערכת ידעו במפורש כי מדובר בשני אנשים שונים, הטעתה התוכנית את הצופים והציגה את השיחה המוקלטת כאילו היא של המרואיין ע', דבר המהווה פגיעה חמורה באמת בפרסום". עוד טען נ' כי הובטח לו שגם הוא יתראיין בתוכנית, אולם הבטחה זו לא מומשה.

בעקבות השיחות שקיים נ' עם נציגי "הכל כלול" וערוץ 10, נוספה תגובתו בתחתית עמוד האינטרנט באתר נענע10, שהכתבה מופיעה בו. תגובה זו אינה מספקת את נ', שכן היא אינה כוללת הבהרה כי המרואיין בכתבה אינו האדם המוקלט בשיחה. יתר על כן, לטענתו, התגובה באתר נענע10 רק מעצימה את הרושם המוטעה, כיוון שהיא מוצגת כאילו היא ניתנה על-ידי ע', המרואיין בכתבה, ולא מטעמו.

מתוך הכתבה על מוקד ער"ן בתוכנית "הכל כלול" בערוץ 10 (צילום מסך)

מתוך הכתבה על מוקד ער"ן בתוכנית "הכל כלול" בערוץ 10 (צילום מסך)

מערכת "הכל כלול" הגישה למועצת העיתונות תגובה מפורטת ובה נטען, בין היתר, כי השידור נעשה על-פי כללי תקנון האתיקה. בתוכנית לא הכחישו במפורש כי האדם שרואיין אינו אותו אדם שנשמע בהקלטה ששודרה, אולם הסבירו כי "משיקולים מקצועיים נבחר מרואיין אחד אשר יתראיין לתוכנית" מבין שני האנשים שטענו כי זכו ליחס עוין מער"ן והקליטו את שיחותיהם. עוד טענו בתוכנית כי מאז שידור הכתבה הם נתונים למסכת הטרדות, ככל הנראה מצד נ', שמתלונן שוב ושוב על היחס שקיבל מהם.

בחודש מאי האחרון הודיע מזכ"ל מועצת העיתונות אריק בכר למתלונן נ' כי המשנה ליועצת המשפטית של המועצה, עו"ד אילן שדי, בחן את התלונה ואת תגובת ערוץ 10 והורה לגנוז אותה. המשנה ליועצת מצא, כך נכתב בהודעת המזכ"ל, כי בערוץ 10 טיפלו בנושא חשוב תוך מאמץ ניכר למנוע את חשיפת המרואיינים, וזאת על אף שבתלונה למועצת העיתונות לא נטען אחרת. "המשנה מדגיש בהחלטתו כי בחינתו נוגעת אך ורק להיבט העיתונאי/אתי בפרסום הנדון", נמסר עוד בהודעת המזכ"ל. על הטענה בדבר הטעיית הציבור לא נכתב דבר.

המתלונן למועצה לא ויתר, ובאמצעות עו"ד ירון וייסמן הגיש ערעור. בין היתר טען נ' בערעור כי המשנה ליועצת כלל לא התייחס לטענה בדבר ההטעיה שיצרה מערכת התוכנית. סעיף 4.א בתקנון האתיקה של המועצה, הזכיר נ', קובע כי "לא יפרסמו עיתון ועיתונאי ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדויק, מטעה או מסולף". לטענתו, מערכת "הכל כלול" הפרה סעיף זה כשגרמה לצופים לחשוב שהמרואיין הוא אותו אדם שנשמע בהקלטה.

כעבור שבועות אחדים קיבל המתלונן הודעה כי גם הערעור שהגיש נדחה. "היועצת המשפטית של מועצת העיתונות בישראל, עו"ד יעל גרוסמן, בחנה לבקשתכם את החלטתו של המשנה ליועצת, עו"ד אילן שדי, לגנוז את התלונה שבנדון", כתב המזכ"ל בכר. "היועצת מציינת כי לכלי תקשורת יש אוטונומיה לבחור מה לשדר מתוך כלל חומרי הגלם המגיעים לשולחן המערכת בעת הכנת כתבה.

"לגבי טענת המתלוננים על פרסום שקרי", נכתב בהחלטה, "מדגישה היועצת כי למועצה אין את הכלים לבחון טיעונים עובדתיים ולקבוע מי מהצדדים לסכסוך דובר אמת, מי לאו. [...] היועצת מדגישה כי היא מבינה את צער המתלוננים על שהפרסום לא עלה בקנה אחד עם ציפיותיהם, אולם מועצת העיתונות נמנעת מהתערבות בחופש המקצועי של כלי תקשורת, ונצמדת לשאלה אם התנהלותו עלתה בקנה אחד עם דרישות תקנון האתיקה".

נ' טוען כי גם תשובה זו אינה מספקת. לדבריו, לא רק שמערכת "הכל כלול" לא הכחישה בפני המועצה כי הטעתה כשיצרה זהות בין המרואיין ע' למתלונן נ', אלא גם שבידיו הקלטות של שיחות שקיים לאחר שידור הכתבה עם אנשי ערוץ 10 המודים בכך. באחת השיחות, עם תחקירנית "הכל כלול" פז מור, היא נשמעת מודה בפניו כי במערכת יצרו מצג כאילו המרואיין לכתבה הוא אותו אדם שקולו נשמע בהקלטה עם מוקדן ער"ן, על אף שהמציאות היתה שונה.

"זה נכון", נשמעת מור אומרת לנ' בהקלטה אחרי שהוא מתלונן על ההטעיה, "זה הצטייר כאילו יש פה, מי שמראיינים אותו באמת הוא עשה את השיחה. אבל תקשיב, תראה, כשאתה נכנס לחלק ממהלך כזה, לפעמים דברים מצטיירים כאילו הם לא כמו במציאות. אתם הבאתם אלי את החומרים ומה שקרה זה, שאתה יודע, אנחנו השתמשנו בחומרים הכי טובים, וברגע שמי שהתראיין סיפר את זה בצורה כזאתי ובחרנו לראיין אותו כי הוא הביא לי את הסיפור, והוא הביא לי גם את ההקלטה הזאתי, אז מה שקרה זה שהשתמשנו בשני החומרים האלה. בחרנו לראיין אותו ובחרנו להשתמש בהקלטה הזו. נכון, יצא שכאילו הוא זה שהקליט את השיחה. מה שחשוב היה זה שהמסר יעבור".

הקלטה נוספת ששמורה בידי נ' מתעדת שיחה שלו עם שני אבו, העורכת הראשית של "הכל כלול". אחרי שהוא מטיח גם בפניה כי במערכת יצרו מצג שווא לגבי זהות האדם שקולו נשמע בהקלטה, וזאת בניגוד לסעיף בתקנון האתיקה של מועצת העיתונות, אומרת לו אבו: "אני מודה שיכול להיות שטעינו ואני מאוד מתנצלת על זה, אבל בוא נתקדם. מה עכשיו?".

לדברי נ', לא ייתכן שמועצת העיתונות תימנע מלדון בעניינו כשבידיו ראיות שכאלה בדבר ההתנהלות של ערוץ 10.

בכל הקשור לאתיקה עיתונאית

הפנינו אל ערוץ 10 את השאלות הבאות: "האם אכן הטעה הערוץ את הצופים ויצר מצג שווא כשטען כי המרואיין באייטם הוא אותו אדם שקולו נשמע בהקלטה? אם כן, מדוע עשה כן ומדוע לא יבהיר הערוץ בפני הצופים כי הטעה בנוגע לזהות המרואיין?".

במקום להשיב על השאלות הפנה דובר הערוץ דוד ועקנין את "העין השביעית" להחלטה של מועצת העיתונות לגנוז את התלונה של נ'. "במקרה זה בדיקת מועצת העיתונות משיבה על כל השאלות, ומי לנו אם לא מועצת העיתונות בכל הקשור לאתיקה עיתונאית", הסביר ועקנין. אלא שכאמור, מועצת העיתונות כלל לא בדקה את המקרה.

למועצת העיתונות הופנתה השאלה מדוע, לאור הראיות שבידי נ', היא נמנעת מלקיים דיון בבית-הדין לאתיקה על ההפרה לכאורה של סעיף בתקנון האתיקה.

מזכ"ל המועצה אריק בכר מסר בתגובה: "התלונה הובאה בפני שני הגופים המוסמכים במועצה לבדוק האם יש מקום להעבירה לבית-הדין לאתיקה, המשנה ליועצת ולאחר שהתקבל ערעור היועצת המשפטית עצמה. שניהם קבעו שאין למועצה אפשרות לדון בתלונה ואין מקום להעבירה לבית-הדין לאתיקה".