עו"ד שחר בן-מאיר, שפנייתו לפני הבחירות האחרונות לוועדת הבחירות המרכזית בבקשה להכריז על "ישראל היום" כשופר תעמולה למען בנימין נתניהו בניגוד לחוק הבחירות נדחתה, פנה היום למבקר המדינה בבקשה שיבדוק חשד שלפיו העיתון מפר את חוק מימון מפלגות. ב"ישראל היום‎" אומרים בתגובה: "ועדת הבחירות בראשות שופט העליון ג'ובראן דחתה על הסף את טענותיו של עו"ד בן-מאיר ואין כל ספק כי גם פנייה זו תסתיים בלא כלום".

"התופעה המתוארת בפנייה זו למבקר המדינה, לפיה בעל הון (שאינו אזרח או תושב ישראל) מקים עבור מועמד לבחירות פלטפורמה של תעמולת בחירות המתחזית להיות עיתון יומי, המופץ בחינם, ואשר משתלט על חלק נכבד של תחום העיתונות היומית (גם בשל חינמיותו וגם בשל זמינותו הבלתי מוגבלת), ו'תורם' לשם כך עשרות מיליוני דולרים בניגוד מפורש להוראות חוק מימון מפלגות תשל"ג–1973 (להלן: 'חוק מימון מפלגות'), היא סכנה מהותית, מוחשית ומיידית לקיומה של דמוקרטיה המבוססת על עקרון השוויון", כותב עו"ד בן-מאיר בפתח פנייתו.

לטענת עו"ד בן-מאיר, "הקמת עיתון המיועד רק למטרה של קידום מועמד מסוים בתפוצה כה רחבה ובחינם הופכת את 'חופש העיתונות', שהוא בלב נשמת אפה של הדמוקרטיה, ללעג לרש, והיא בעצם יוצרת משטר אחר, שונה, משטר של בעל המאה. משטר בו אין כלל זכות לשוויון ההתמודדות בבחירות, אלא משטר זכויות שונה לגמרי, בו יש זכויות לבעלי ממון לפרסם תעמולה כאוות נפשם ויש זכויות מועטות ונפרדות לפשוטי העם".

עו"ד בן-מאיר מזכיר בפנייתו כי לפני כשנתיים וחצי הודיע משרד מבקר המדינה, בתשובה לפנייה מטעם ח"כ יואל חסון על אודות "ישראל היום", כי לא הובאו בפניו "ראיות המטילות בספק פעילות עיתונאית אמיתית". עמדה זו היתה של המבקר הקודם, מיכה לינדנשטראוס. המבקר הנוכחי, יוסף שפירא, הודיע באותה הזדמנות כי "מדיניות משרד מבקר המדינה תהיה גם להבא לבדוק כל מקרה לגופו".

"בפנייה זו למבקר המדינה הנכבד", כותב עו"ד בן-מאיר, "מוגשות ראיות משמעותיות ביותר, בהיקף נרחב, אשר אף נתמכות בחוות דעת של מומחית, המאפשרות כעת למבקר המדינה, בהתאם לעמדה כפי שפורטה לעיל, לבדוק את המקרה לגופו". בן-מאיר אכן צירף לבקשה את חוות הדעת של ענת באלינט, חברת ועד "העין השביעית", שהוגשה בזמנו לוועדת הבחירות המרכזית.

להורדת הקובץ (PDF, 1.95MB)

עו"ד בן-מאיר מזכיר כי יו"ר ועדת הבחירות המרכזית שדחה את בקשתו, השופט סלים ג'ובראן, פירט בהחלטתו מהם הכללים שלפיהם יש לבחון אם עיתון מפרסם ידיעות חדשותיות או תעמולה במסווה של עיתון – זיקה (כספית או ארגונית) בין מפלגה או מתמודד לבין העיתון ופרסום "מאסה קריטית" של ידיעות חדשותיות לטובת המועמד. לטענת עו"ד בן-מאיר, בניגוד לוועדת הבחירות המרכזית, מבקר המדינה יכול לחקור את הסוגיה לעומק, מעבר לעדויות שמוצגות בפניו, כדי להכריע אם העיתון אכן מהווה עבירה על החוק.

"על מנת שפלטפורמת התעמולה תמלא את ייעודה לשם פרסום תעמולת בחירות קבועה לטובת המועמד, אזי היא הולבשה בלבוש של 'עיתון'", כותב עו"ד בן-מאיר בפנייתו. "מכיוון שאותה פלטפורמה הולבשה בלבוש של עיתון, ומתוך המטרה כי תעמולת הבחירות לטובת המועמד תיחשף לציבור הרחב, אזי בחלק מהדפים ובחלק מהכתוב באותה פלטפורמת תעמולה, ככל שאינה מתייחסת למועמד או למי שקרובים ומקורבים אליו, ניתן לראות (בקושי) סוג של 'מעין עיתון'. ואולם גם 'מעין עיתון' זה בא לשרת ולאפשר את קיומה של פלטפורמת התעמולה, שכן אילו היתה התעמולה נדפסת כשלעצמה (כפי שלאמיתו של דבר היא מה שהיא), אזי סביר מאוד להניח כי תושבי מדינת ישראל לא היו בוחרים, בוודאי שלא בהיקף הקיים, לקרוא חומר תעמולה על המועמד על בסיס יומיומי.

עו"ד שחר בן-מאיר (צילום: "העין השביעית")

עו"ד שחר בן-מאיר (צילום: "העין השביעית")

"[...] בשיטה פסולה זו מתבצעת באופן יומיומי תעמולת בחירות למען המועמד, מחוץ ובניגוד לחוק התעמולה, מחוץ ובניגוד לחוק מימון מפלגות, ותוך הפרה בוטה וגסה ולמעשה זלזול מוחלט בהוראות חוק יסוד הכנסת הקובע את העיקרון של הזכות השווה לסיכויים להיבחר לכנסת. למותר לציין את החומרה שבדבר, במיוחד כאשר ההפרה הבוטה והגסה של חוק מימון מפלגות ושל עקרון חוקתי של שוויון הסיכויים בבחירות אינה נעשית מטעם איזה מועמד זוטר של מפלגה קטנה,
אלא מטעם מי שבמשך כל השנים הללו עומד בראש המערכת הממשלתית של מדינת ישראל".

עו"ד בן-מאיר חוזר בבקשתו למבקר המדינה על אוסף העדויות שהגיש גם לוועדת הבחירות המרכזית, תוך התבססות על תחקיר שפירסם רביב דרוקר בתוכנית "המקור" בערוץ 10 ופרסומים עיתונאיים אחרים, בין היתר באתר זה, המתמקדים בקשר שבין ראש הממשלה למערכת העיתון ובהטיה של דיווחי העיתון על ראש הממשלה. נוסף לכך מדגיש עו"ד בן-מאיר את המודל הכלכלי של העיתון, וביתר דיוק – העדרו.

עוד מפנה עו"ד בן-מאיר את מבקר המדינה לראיות הנמצאות ברשות הממונה על ההגבלים העסקיים, שבדק את רכישת "מקור ראשון" על-ידי העיתון. באתר זה פורסמו כמה מהראיות שאסף הממונה על ההגבלים, לאחר שהושחרו פרטים מהן, אולם עו"ד בן-מאיר מדגיש כי "מבקר המדינה הנכבד רשאי לקבל ראיות אלו ולעיין בהן במלואן [...] שכן יש שם בוודאות רבה ראיות לעניין ה'מודל הכלכלי' של 'ישראל היום'".