נמשכת מלחמת הגרסאות בין הנהלת חברת-החדשות של ערוץ 2 לבין ארגון העיתונאים, המייצג את עובדיה. ביום רביעי האחרון האשים ארגון העיתונאים את הנהלת חדשות ערוץ 2 בהעברת מידע שקרי לבית-הדין לעבודה בירושלים בכל הנוגע לנסיבות ההכרה ביציגות העובדים בחברה. יממה מאוחר יותר, ביום חמישי האחרון בערב, הגישה חברת-החדשות לבית-הדין את תגובתה ובה היא מאשימה את ארגון העיתונאים בסילוף המציאות.

נקודת המחלוקת נוגעת למועד ולאופן שבהם הכירה הנהלת חברת-החדשות של ערוץ 2 בארגון העיתונאים כארגון היציג של עובדיה. בהודעה הראשונית שהגישה חברת-החדשות לבית-הדין כתבה: "חברת-החדשות הכירה בהסתדרות כארגון יציג מיד עם קבלת הודעת היציגות בתחילת מרץ 2013, ללא כל היסוס". במענה לכך טענו בארגון העיתונאים כי גרסה זו "אינה נכונה, גם לא בקירוב", והציגו את ההודעה הראשונה על ההתארגנות, שנמסרה להנהלת החברה כשנה קודם לכן, באפריל 2012. זאת ועוד, בארגון הציגו מכתבים נוספים המעידים על העדר שיתוף פעולה של הנהלת החברה עם הארגון לאורך תקופה ארוכה. כעת טוענת הנהלת חברת-החדשות כי המועד הנכון לבחינת היחס שלה כלפי התארגנות עובדיה הוא אכן מרץ 2013, אז "הושלמה הודעת היציגות".

"בניגוד לתמונה המסולפת שמציגים המבקשים [ארגון העיתונאים], אמנם המבקשת שיגרה ביום 22.4.12 מכתב בו הודיעה על יציגותה, אלא שבמשך חודשים ארוכים נמנעה מלמסור לחברה את טופסי ההצטרפות התומכים בהודעתה, כמתחייב מן הדין", כתבו באות-כוחה של חדשות 2, עורכות-הדין אלינור אהרונסון ושירי שלו. "רק בחודש מרץ 2013 העביר ארגון העיתונאים את טופסי ההצטרפות החתומים – ומיד בסמוך לכך הכירה החברה ביציגות, ללא היסוס".

כדי לאשש טענה זו הגישה הנהלת חברת-החדשות העתק מתכתובת מיילים ממרץ 2013 בין יו"ר ארגון העיתונאים יאיר טרצ'יצקי לבין אורי שלוש, המשנה למנכ"ל חברת-החדשות. טרצ'יצקי פנה לשלוש ב-7.3.13 וכתב: "מצורף מכתב בנושא ההכרה ביציגות של ארגון העיתונאים בחדשות 2" (המכתב עצמו, שהוצמד למייל, לא צורף לנספחי הודעת הנהלת חברת-החדשות). בתגובה השיב שלוש לטרצ'יצקי, כעבור ימים אחדים: "הננו מאשרים קבלת טופסי ההצטרפות שהועברו אלינו על-ידיכם. מהטפסים שהועברו אלינו עולה כי מעל לשליש מעובדי חברת-החדשות הישראלית בע"מ ביקשו להצטרף להסתדרות העובדים הכללית".

נוסף לכך הגישה חברת-החדשות לבית-הדין העתקים ממכתבים אחרים מ-2013 המעידים, לטענתה, על "מגעים שוטפים בין נציגות העובדים לחברה, לרבות סדרה של פגישות ותכתובות, בהן נדונו ולובנו נושאים שונים באופן ענייני ובאווירה טובה".

כך, לדוגמה, ב-22.4.13 כתב ועד העובדים בחדשות 2 לעובדי החברה: "הנהלת החברה הודיעה לוועד הפעולה כי היא מקדמת בברכה את המטרות שהוגדרו ותפעל ביחד עם העובדים לשמירה על אופייה המיוחד של החברה". ביוני אותה שנה דיווח הוועד לעובדיו כי קיים פגישות עבודה ראשוניות עם נציגי ההנהלה אשר "התקיימו באווירה טובה והיתה נכונות להקשיב ולהביע דעות בקרב כל הנוכחים". בנובמבר אותה שנה דיווח הוועד לעובדים כי התקיימה פגישה נוספת, "ברוח טובה ובענייניות", ובדצמבר דיווח שוב על פגישה "שהיתה כקודמתה מלפני שבועיים עניינית והתנהלה ברוח טובה". בפברואר 2014 כתב בן זילכה, נציג ארגון העיתונאים, למשנה למנכ"ל חברת-החדשות שלוש מייל בעקבות בחירות שהתקיימו לוועד העובדים בחברה. "אני רוצה להודות לך על הסיוע בתהליך הבחירות והעמדת האמצעים הדרושים לקיומן", כתב זילכה לשלוש. "אני בטוח ששיתוף פעולה כזה בין הצדדים הוא הדרך לחזק את החברה ולהבטיח את רווחת העובדים".

"כפי שמוכיחים המסמכים הנ"ל", כותבות באות-כוחה של חברת-החדשות, "הטענות כלפי החברה משוללות יסוד והן חלק מניסיון להשחיר פניה, על לא עוול. מאז הושלמה הודעת היציגות ובמשך כשנתיים שחלפו, נוהגת החברה כפי המתחייב מיחסי עבודה קיבוציים ומקיימת שיח שוטף, ענייני וגלוי עם נציגות העובדים".

24787-04-15