חברת-החדשות של ערוץ 2 מסרה לבית-הדין לעבודה בירושלים מידע שקרי בנוגע למועד ולנסיבות שבהם הכירה הנהלת החברה בהתארגנות העובדים שלה, כך טוען ארגון העיתונאים בהודעה שהגיש היום לבית-הדין.

בין הנהלת החברה לעובדיה המאורגנים מתנהל בימים האחרונים סכסוך משפטי על רקע כוונת ההנהלה לפטר כ-15 עובדים ולהרע את תנאי האחרים. במסגרת הסכסוך טענה שלשום חברת-החדשות בפני בית-הדין, באמצעות עורכות-הדין אלינור אהרונסון ושירי שלו, כי "חברת-החדשות הכירה בהסתדרות כארגון יציג מיד עם קבלת הודעת היציגות בתחילת מרץ 2013, ללא כל היסוס".

בארגון העיתונאים מאשימים, באמצעות עורכי-הדין מורן סבוראי ואמיר בשה, כי טענה זו "אינה נכונה, גם לא בקירוב". לטענתם, "מדובר בניסיון פסול לטאטא מתחת לשטיח את התנהלותה של המשיבה [חברת-החדשות של ערוץ 2] כלפי התארגנות העובדים מרגע לידתה במקום העבודה". ארגון העיתונאים מוסיף כי בניגוד לטענת הנהלת חדשות ערוץ 2, הודעת היציגות בחברה ניתנה ב-22.4.12, ולא במרץ 2013. כדי לתמוך בטענה זו צירף הארגון להודעתו העתק מהודעת היציגות בחברת החדשות.

הודעת יציגות, חדשות 2, אפריל 2012

הודעת יציגות, חדשות 2, אפריל 2012

יתר על כן, בניגוד לטענת הנהלת חדשות 2 כי חברת-החדשות הכירה בהתארגנות מיד עם קבלת הודעת היציגות ו"ללא כל היסוס", ארגון העיתונאים צירף להודעתו העתקים ממכתבים ששלחו להנהלת חברת-החדשות ומהם עולה כי "חרף הודעת היציגות והחובה המוטלת על המשיבה, היא לא קיבלה את פני המבקשים בברכה אלא להפך. המשיבה נקטה במדיניות של התעלמות, מה שהביא את המבקשים לבוא ולפנות אליה שוב ושוב בנוגע להכרה ביציגות, הן בעל-פה והן בכתב, ללא הועיל". בארגון העיתונאים טוענים כי בפועל הכירה הנהלת חברת-החדשות של ערוץ 2 בהתארגנות רק לאחר איום מפורש לפנות לבית-הדין לעבודה.

כדי לתמוך בטענות אלו צירפו באי-כוחו של ארגון העיתונאים להודעתם שני מכתבים ששיגר הארגון להנהלת חדשות 2 במהלך 2012, בבקשה כי תכיר בהם ותיאות להיפגש עימם, וכן הודעה מתחילת 2013 ובה איום מפורש בפנייה לבית-הדין לעבודה.

"הרינו מתכבדים לפנות אליכם בשנית בבקשה לתאם ישיבת היכרות", כתבו בארגון למנכ"ל חברת-החדשות אבי וייס ביולי 2012, חודשים אחדים לאחר ההכרזה על היציגות. פנייה זו לא הובילה לקיום ישיבת היכרות.

קרוב לחצי שנה לאחר מכן, בעקבות פרסומים על תוכנית קיצוצים, שיגרו באי-כוחו של ארגון העיתונאים מכתב נוסף לווייס ובו נכתב:

פנייתנו זו באה רק לאחר שפניות קודמות אליך מצד מרשנו, ובכלל זה בעל-פה, לרבות מהימים האחרונים נוכח ההתפתחויות העגומות, לא זכו למענה ו/או התייחסות כלשהי מצדך. כידוע לך היטב, מעל לשליש מעובדי חברת-החדשות בחרו להצטרף לשורות ארגון העיתונאים בישראל, כפי שהובהר בהודעה על יציגות עוד מיום 22.4.2012. אולם, נכון למועד כתיבת מכתבנו זה, וזה למעלה מ-7 חודשים, טרם עלה בידיך לתאם עם נציגות העובדים מועד לישיבת היכרות ראשונית. [...] נבקשך כי תבוא בדברים עם ארגון העיתונאים בישראל וועד הפעולה בנוגע לכוונות החברה בעניין, ותתאם עם מרשנו ישיבה דחופה בנושא".

עוד כמה שבועות חלפו, ובוועד העיתונאים של חברת-החדשות הודיעו לעובדים כי במהלך כשמונה חודשים לא הצליחו להביא את ההנהלה לשבת עימם לפגישה ראשונית, ועל כן החליטו לפנות לבית הדין-לעבודה בתקווה שזה יאלץ את ההנהלה להכיר בוועד. לטענת הארגון, רק לאחר מכתב זה ניאותה הנהלת חברת-החדשות של ערוץ 2 להיפגש עם נציגות העובדים ולהכיר בה.

"התעקשותה של המשיבה [חדשות 2] על מסד נתונים אחר ביחס למועד ההודעה על היציגות מלמדת על התעלמות מהעובדות כהווייתן ו/או על ניסיון להסתיר עובדות מהותיות, ובכל מקרה המדובר בהתנהלות חמורה – הן במסגרת יחסי העבודה הקיבוציים והן כמתדיינת", טוענים בארגון העיתונאים.

להורדת הקובץ (PDF, 424KB)

24787-04-15