חיים שטנגר, עורך-דין המפעיל בלוג בענייני משפט באתר News1, יקבל תעודה מלשכת העיתונות הממשלתית. כך החליטה ועדת ההשגה לעניין מתן תעודות בהתאם לכללי לשכת העיתונות הממשלתית שבמשרד ראש הממשלה.

שטנגר, המתפרנס מעריכת-דין, ביקש לקבל מלע"מ תעודת עיתונאי לצורך סיוע בעבודתו בבלוג, שם הוא מפרסם דרך קבע רשימות וכתבות בענייני משפט. בלשכת העיתונות סירבו להעניק לו את התעודה משום שהצהיר כי עיקר עיסוקו בעריכת-דין. בתגובה עתר שטנגר לבג"ץ בטענה כי מגיעה לו תעודה, שכן לצד עיסוקו העיקרי כעורך-דין יש לו עיסוק עיקרי נוסף, כעיתונאי.

עו"ד חיים שטנגר (צילום מסך: אתר NEWS1)

עו"ד חיים שטנגר (צילום מסך: אתר NEWS1)

"אין כל היגיון ואין כל סבירות בדבר – בכל הכבוד הראוי – כי עיתונאי דוגמת העיתונאי יואל מרקוס, המפרסם מאמר פובליציסטי אחת לשבוע, בלבד, בעיתון 'הארץ', ומקבל משכורת תמורת עבודתו זו, המהווה, כביכול, 'עיקר עיסוקו', שעה שלכאורה, בשאר ימי החודש, קרי 26 ימים תמימים, אין הוא עוסק בעבודה עיתונאית וגם/או אין הוא נדרש לעסוק בה – יקבל תעודת עיתונאי, שעה שהעותר, העוסק בכך, כאמור, כמעט מדי יום ביומו, יסורב בנימוק כי כביכול עבודתו העיתונאית השוטפת אינה מהווה 'עיקר עיסוקו'", טען שטנגר בעתירה שהגיש, באמצעות בא-כוחו עו"ד אורי פנטילט.

אתמול קיבל שטנגר את החלטת ועדת ההשגה שדנה בעניינו. חברי הוועדה, עו"ד יעל כהן, סגנית בכירה ליועצת המשפטית במשרד ראש הממשלה; ירדן ותיקאי, מנהל מטה ההסברה הלאומי במשרד; וסבין חדד, דוברת רשות האוכלוסין, ההגירה ומעברי הגבול, החליטו להעניק לשטנגר "אישור לע"מ", אף שאינו עומד בכללי הלשכה ואינו מועסק על-ידי אתר News1, אלא כותב בו ללא תמורה. "אישור לע"מ", להבדיל מ"תעודת לע"מ", מוגדר כאישור המוענק "לתקופה של שנה לעיתונאים שמועסקים במקצוע במשרה חלקית", בעוד שתעודה ניתנת לשנתיים.

בהסבירם את החלטתם מציינים חברי הוועדה כי שטנגר מפעיל באופן קבוע בלוג בהיקף של כ-300 טורים וכתבות בשנה. "מדובר בהיקפים יוצאי דופן אצל מי שאינם עוסקים במקצועות התקשורת בתחום החדשות כעיסוק עיקרי או יחיד", נכתב בהחלטת הוועדה.

"בעניינו", נכתב בהמשך החלטה, "הנסיבות העובדתיות הן יוצאות דופן, והוועדה סבורה כי מדובר במקרה ייחודי בו יש מקום לשקול החלטה פרטנית, הסוטה מדרישת הכללים לעניין היותו של בעל אישור עיתונאי עובד של אמצעי תקשורת".