עו"ד חיים שטנגר עתר היום לבג"ץ נגד לשכת העיתונות הממשלתית במטרה לקבל תעודת עיתונאי. שטנגר, המפרסם באופן קבוע בלוג בענייני משפט באתר NEWS1, הגיש במאי האחרון ללשכת העיתונות בקשה לקבלת תעודת עיתונאי, אך נענה בשלילה.

עו"ד חיים שטנגר (צילום מסך: אתר NEWS1)

עו"ד חיים שטנגר (צילום מסך: אתר NEWS1)

"לא ניתן לקבוע כי עיקר עיסוקך בעיתונות", הוסבר לו בלשכה. בין היתר צוין במכתבה של הלשכה כי שטנגר העיד שהוא אינו מקבל שכר עבור פרסום הבלוג באתר NEWS1 וכן כי במקביל הוא עוסק בייעוץ וייצוג משפטי.

שטנגר עתר לבג"ץ באמצעות עורכי-הדין אורי פנטילט וארנון שצמן בבקשה שיחייב את הלשכה לבטל את הכלל שלפיו תעודת עיתונאי תינתן רק למי שעיקר עיסוקו בעיתונות והוא מקבל שכר תמורת עיסוק זה. לחלופין מבקש שטנגר מבג"ץ לחייב את הלשכה לקבל את פרשנותו של שטנגר למונח "עיקר עיסוקו".

שטנגר, הכותב בעתירתו כי עיסוקו לפרנסתו השוטפת הוא במקצוע עריכת-הדין, טוען כי במקביל יש לו "עיסוק עיקרי" נוסף, כעיתונאי. בעניין זה כתב בא-כוחו ללשכת העיתונות, טרם הגשת העתירה, כך: "מרשי עוסק בשני עיסוקים עיקריים והם כתיבה עיתונאית, מחד גיסא, וייעוץ וייצוג משפטי, מאידך גיסא, כאשר לא ניתן לומר על אחד משני עיסוקיו כי הוא גובר על משנהו וגם/או כי אין עיסוק אחד, בהשוואה לעיסוק האחר, עונה להגדרה של עיסוק עיקרי של מרשי".

בעתירה עצמה טוען שטנגר כי "אין כל היגיון ואין כל סבירות בדבר – בכל הכבוד הראוי – כי עיתונאי דוגמת העיתונאי יואל מרקוס, המפרסם מאמר פובליציסטי אחת לשבוע, בלבד, בעיתון 'הארץ', ומקבל משכורת תמורת עבודתו זו, המהווה, כביכול, 'עיקר עיסוקו', שעה שלכאורה, בשאר ימי החודש, קרי 26 ימים תמימים, אין הוא עוסק בעבודה עיתונאית וגם/או אין הוא נדרש לעסוק בה – יקבל תעודת עיתונאי, שעה שהעותר, העוסק בכך, כאמור, כמעט מדי יום ביומו, יסורב בנימוק כי כביכול עבודתו העיתונאית השוטפת אינה מהווה 'עיקר עיסוקו'".

אי-מתן תעודת עיתונאי, כך נטען בעתירה, פוגע בגישות של שטנגר למקורות מידע, ובכך נפגעת יכולתו לבצע את עבודתו העיתונאית בצורה תקינה ושוטפת ולספק ידיעות לציבור הרחב.

בג"ץ 120/15