הודעה לעיתונות של "סלונה", 4.12.14

הודעה לעיתונות של "סלונה", 4.12.14