הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

פרוטוקולים מבוררות נמרודי-גוסינסקי

פרוטוקול בוררות נמרודי-גוסינסקי, 28.1.08

פרוטוקול בוררות נמרודי-גוסינסקי, 3.3.08

פירוק העיתון

דו"ח חקירה מטעם נאמני "מעריב", 2016

דו"חות לבורסה: מעריב החזקות בע"מ

דו"ח שנתי 2007

דו"ח שנתי 2008

דו"ח שנתי 2009

דו"ח שנתי 2010

דו"ח שנתי 2011

דו"ח שנתי 2012

הגבלים עסקיים

רשות ההגבלים העסקיים: אישור הפצת "מעריב" ו"מקור ראשון" על-ידי חברת בר-הפצה, 29.10.13

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il