"כלכליסט", 12.11.14

"כלכליסט", 12.11.14

• גם ב"גלובס" תיקתקו פעם שעון חול