בית-הדין הארצי לעבודה נתן היום תוקף לפסק הדין של בית-הדין האזורי וקבע כי ארגון העיתונאים של ההסתדרות הוא ארגון העובדים היציג בחברת וואן ספורט שירותי טלוויזיה בע"מ, אחת משתי החברות המפעילות את אתר וערוץ one. פסק הדין ניתן לאחר דיון שנערך היום בערעור, שבמהלכו הודיעה הנהלת one כי ברצונה למשוך את הערעור שהגישה על פסק הדין של האזורי, וזאת בעקבות המלצת בית-הדין.

הפסד משפטי זה, אחרון בשרשרת תבוסות משפטיות של הנהלת one לעובדיהם של שתי החברות המפעילות את ערוץ ואתר one, מביא ככל הנראה לסופו את המאבק הראשוני של ההנהלה בעובדים. אם לא יוגש ערעור על פסק הדין שניתן בשבוע שעבר, ולפיו ארגון העיתונאים הוא הארגון היציג גם בחברה השנייה שמפעילה את ערוץ ואתר one, מסתמן כי מעתה והלאה יהיו המאבקים בין הצדדים על בסיס ההנחה המוסכמת כי הארגון אכן מייצג את עובדיהן של שתי החברות.

עו"ד שי אליאס (צילום: "העין השביעית")

עו"ד שי אליאס (צילום: "העין השביעית")

בדיון שנערך היום בירושלים חזר עו"ד שי אליאס, בא-כוחה של הנהלת one, על כמה  מהטענות שהעלה במשפט שנערך בבית-הדין האזורי וכן בערעור. בין היתר טען לפגמים שנפלו בטופסי ההצטרפות של עובדי החברות לארגון העיתונאים. לפי פרוטוקול הדיון, לאחר שהתקשה עו"ד אליאס להשיב לשאלת בית-הדין בנוגע לחתימתם של כמה מהעובדים, סייע לו עו"ד אמיר בשה, שהחליף את עו"ד שירי לב-רן-לביא בתפקיד בא-כוח ארגון העיתונאים בתיק.

לאחר הצגת עמדות הצדדים והפסקה בדיון הציעו שופטי בית-הדין הארצי, הנשיא יגאל פליטמן, סגנית הנשיא ורדה וירט-ליבנה והשופטת רונית רוזנפלד, לבא-כוחה של הנהלת one לחזור בו מהערעור. "לאור הערות בית-הדין אינני עומד על הערעור", הודיע עו"ד אליאס.

"המערערת קיבלה את המלצת בית-הדין ולפיכך פסק דינו של בית-הדין קמא לפיו הסתדרות העובדים הכללית הינה הארגון היציג בחברת וואן ספורט שירותי טלוויזיה בע"מ – יישאר על כנו", כתבו השופטים בפסק דינם.

50646-03-14