בבוקר ה-21.6.14 פירסם "ידיעות אחרונות" ידיעה עסיסית: ריהוט גן שנרכש מכספי המדינה על-פי דרישת משפחת נתניהו, כדי להציבו לכאורה במעונו הרשמי של ראש הממשלה בירושלים, הועבר בפועל לביתם הפרטי המפואר בקיסריה והוחלף בריהוט גן זהה, משומש, שהיה בחווילתם בקיסריה. משמעות הידיעה לא הותירה מקום לספק: הזוג נתניהו ביקש לחדש את ריהוט הגינה שבביתו הפרטי וכדי לחסוך את העלות הכספית הכרוכה בכך, האמורה לבוא מכיסו, יצר מצג שווא כאילו המעון הרשמי של ראש הממשלה בירושלים נזקק למערכת כורסאות זהה.

"היועץ המשפטי בודק רכישת רהיטי גן של שרה נתניהו", שער "ידיעות אחרונות", 12.6.14

"היועץ המשפטי בודק רכישת רהיטי גן של שרה נתניהו", שער "ידיעות אחרונות", 12.6.14

הידיעה נראתה מבוססת כהלכה: הן מבקר המדינה והן היועץ המשפטי לממשלה אישרו באוזני העיתון כי הם נדרשו לבדוק את העניין. נתניהו הגיב, באמצעות לשכתו, במלים הבאות: "למשרד ראש הממשלה לא ידוע על בדיקה של מבקר המדינה בנושא זה. למען הסר ספק, נציין שבניגוד לנטען, מערכת הריהוט שנרכשה נמצאת במעון הרשמי בירושלים ולא בקיסריה". חד וחלק: ראש הממשלה מכחיש את לוז הדיווח של "ידיעות אחרונות": אמנם נרכשה מערכת ריהוט גן חדשה, אך היא מוצבת באתר שיועד לה – במעון הרשמי בירושלים.

למחרת פירסם "ידיעות אחרונות" כתבת המשך: היא חזרה על עיקרי הדיווח מהיום הקודם והוסיפה פרטים צבעוניים: מערכת הריהוט החדשה נרכשה בחו"ל והגיעה בארגזים לירושלים. רעיית ראש הממשלה דרשה להעבירה לחווילה בקיסריה והורתה לצבוע מחדש את ריהוט הגן שהיה בקיסריה לקראת העברתו למעון הרשמי בירושלים. כדי לחזק את אמינות דיווחם נאחזו כתבי העיתון, איתמר אייכנר, טובה צימוקי ואמירה לם, בתגובה נוספת שפירסמה לשכת ראש הממשלה, בעקבות הפרסום הראשון.

התגובה הנוספת אמרה כך: "הטענה על אי-סדרים מופרכת לחלוטין. ראש הממשלה בנימין נתניהו מנהל ישיבות עבודה רבות בפינת הישיבה בגינת הבית, הן בקיסריה והן בירושלים. גם אילו נרכשה מערכת ריהוט גן חדשה לשימוש בקיסריה לתקופת כהונת ראש הממשלה, היה הדבר בהתאם לנוהל שאושר על-ידי משרד המשפטים. על-פי החלטת ועדת הכספים של הכנסת, 'מעונו של ראש הממשלה בירושלים ומחוצה לו ינוהל על חשבון אוצר המדינה'. הנוהל קובע שמשרד ראש הממשלה יממן על-פי הצורך פריטי ריהוט חדשים למעון הפרטי מחוץ לירושלים לצורך אירוח על-ידי ראש הממשלה בתוקף תפקידו. סעיף 2ב(6) לנוהל 'השתתפות המדינה בהוצאות ראש הממשלה מכהן' קובע כי המדינה תשתתף בהחלפה או ברכישה של פריטי ריהוט במעון הפרטי, 'אם מדובר בפריטים הנדרשים לצורך אירוח מבקרים המגיעים למעונו הפרטי של ראש הממשלה בתוקף תפקידו. פריטים כאלה יירכשו, במידת הצורך, על-ידי משרד ראש הממשלה, יהיו רכוש המדינה ויוחזרו למשרד ראש הממשלה עם סיום תפקידו של ראש הממשלה'. מכאן ברור שבניגוד מוחלט לפרסומים, מדובר בהתנהלות תקינה על-פי כל הנהלים".

"ההסבר המזגזג של נתניהו", שער "ידיעות אחרונות", 13.6.14

"ההסבר המזגזג של נתניהו", מתוך שער "ידיעות אחרונות", 13.6.14

התגובה הנוספת סיפקה ל"ידיעות אחרונות" עילה למסגר את ההתפתחות כאישור לדיווחו הראשון. על-פי הבנת העיתון, שבאה לידי ביטוי בכותרות ובמיקום שהעניק לידיעת ההמשך, מאשרת ההודעה השנייה של לשכת ראש הממשלה כי ריהוט הגן החדש אכן הוצב בקיסריה – וזאת בניגוד לגרסתה הקודמת של הלשכה, שהכחישה מכל וכל את המידע הזה.

קריאה מדוקדקת של התגובה השנייה אינה מספקת סימוכין ברורים לטענת "ידיעות אחרונות": אין בה חזרה מפורשת מהקביעה הקודמת של הלשכה, שלפיה הריהוט החדש אכן הוצב בירושלים; יש בה הסתמכות פורמליסטית על ניסוחי החלטות ועדת הכספים ונהלים שנגזרו מהן, ועל-פיהם – גם אם אכן היו שתי מערכות הריהוט מוחלפות זו בזו, כפי שטען העיתון, היתה תנועת המושבים הזו תקינה.

ניתן היה לצפות ש"ידיעות אחרונות" יפרסם מידע נוסף שיאשש את גרסתו הראשונה ויסיר כל ספק מעל אמינותה. במצב שנותר לאחר הפרסום השני עומדות טענתו של העיתון וגרסתו של נתניהו זו מול זו, ללא הכרעה: העיתון קובע שהריהוט החדש הוצב בקיסריה; לשכת נתניהו טוענת כי הריהוט החדש הוצב בירושלים (תגובתה הראשונה) וכי גם לו היה מועבר לקיסריה, לא היה בכך כל פסול על-פי הנהלים הרשמיים (תגובתה השנייה).

אלא ש"ידיעות אחרונות" הותיר את קוראיו סקרנים ואת שלושת כתביו שעסקו בדיווח הזה כשסימן שאלה מרחף מעל אמינותם. הדיווח המשלים, המתבקש, לא הגיע. ומסיבה טובה: בלילה שבין שני הדיווחים נחטפו שלושת תלמידי הישיבה, תשומת הלב הציבורית והשלטונית הופנתה למבצע "שובו אחים", ו"ידיעות אחרונות" החליט, בצדק, לנצור את עיסוקו בפרשת רהיטי הגן.

עתה הגיעה השעה להשלים את המלאכה: סדר היום הישראלי חוזר לשגרתו, ובתוכו יהיה על נתניהו להגן על התנהלותו בעניין רהיטי הגן ועל אמינות הודעותיו בפרשה זו. "ידיעות אחרונות" יהיה חייב לספק הוכחה ניצחת לגרסתו על מיקומה של מערכת הריהוט החדשה. ברגע זה עדיין לא ברור אם ריהוט הגן החדש מציע מרגוע לבני משפחת נתניהו ולאורחיהם בקיסריה או בירושלים.