חברת one ושניים מבעליה, אודי מילנר וגיל מנקין, ביזו את החלטת בית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו, כך קבעה בתחילת השבוע שעבר השופטת קרן כהן. השופטת כהן נעתרה לבקשת ארגון העיתונאים של ההסתדרות ומצאה כי הנהלת החברה הפרה את החלטת בית-הדין משום שלא ניהלה משא-ומתן קיבוצי עם ועד העובדים בחברה. השופטת הורתה לחברה לקיים פגישות שבועיות עם נציגי הוועד, אחרת מנהליה ייקנסו ב-20 אלף שקל בשבוע. על דבר ההחלטה פורסם היום לראשונה באתר "דה-מרקר".

בהחלטת השופטת כהן ניכרת תרעומת בית-הדין על התעלמות החברה ומנהליה מההחלטה שהתקבלה ב-9.3.2014, אז קבע בית-הדין כי ארגון העיתונאים הוא הארגון היציג של עובדי חברת one. באותה הזדמנות הורה בית-הדין למנהלי החברה לפתוח במשא-ומתן קיבוצי עם נציגי העובדים בתוך שבעה ימים.

השופטת על הנהלת one: "שוכנעתי שהחלטתם המודעת שלא להיפגש עם נציגי המבקשת לאחר שהוכרה היציגות היא חלק מהתנהלות מכוונת של המשיבים שמטרתה לפורר את התארגנות העובדים"

לפי החלטת בית-הדין, נציגי ועד העובדים ניסו לתאם מועד לפגישה כזו באמצעות ארבעה מכתבים שונים, אולם לא קיבלו תשובה על אף אחד מהם. גם הפנייה הראשונה של באת-כוחו של הארגון, עו"ד שירי לב-רן-לביא, אל בא-כוחה של הנהלת החברה, עו"ד שי אליאס, לא נענתה. לאחר שפנייה נוספת של העובדים לא נענתה, הוגשה לבית-הדין בקשה למתן צווים על-פי פקודת בזיון בית-משפט. דיון בבקשה התקיים בתחילת החודש.

"המשיב 3 [גיל מנקין] הודה בעדותו כי לא התקיימה כל פגישה בין חברת one לבין העובדים", ציינה השופטת כהן בהחלטתה. "[...] לטענת המשיב 3, הסיבה לכך היא החלטה מושכלת שקיבלו המשיבים שלא לקיים את ההחלטה מיום 9.3.2014, אלא לפנות בהליכי ערעור לבית-הדין הארצי ובבקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה. בנסיבות אלה, משהמשיבים לא נפגשו עם נציגי ועד הפעולה במועד שנקבע בהחלטה מיום 9.3.2014, ואף לא לאחר שנדחתה בקשתם לעיכוב ביצוע, הרי שהוכח כי הם בחרו ביודעין ובחוסר תום לב להפר ולבזות את הוראות ההחלטה מיום 9.3.2014".

בהמשך ההחלטה מתחה השופטת כהן ביקורת על התנהלות הנהלת one. "בהקשר זה אציין כי שוכנעתי שהחלטתם המודעת של המשיבים שלא להיפגש עם נציגי המבקשת לאחר שהוכרה היציגות, שעליה הוכרז עוד בחודש ספטמבר 2013 כאמור, היא חלק מהתנהלות מכוונת של המשיבים, שמטרתה לפורר את התארגנות העובדים השברירית ממילא", נכתב בהחלטה. "כך פעלו המשיבים עת בחרו שלא להכיר בהתארגנות עד למתן ההחלטה מיום 9.3.2014 בטענות שונות, וכך פועלים המשיבים אף כעת בסירובם להכיר ביציגות אף לאחר שבית-הדין הארצי כבר נדרש בפרשת 'ידיעות אחרונות' לשאלת הפגמים בציון שם המעסיק בטופסי ההצטרפות וקבע כי אינם מהותיים כלל".

השופטת: הייעוץ שניתן למנהלי החברה על-ידי עו"ד שי אליאס הוא "ייעוץ משפטי שגוי"

השופטת כהן הוסיפה כי הייעוץ המשפטי שניתן למנהלי החברה על-ידי עו"ד אליאס כאילו ההחלטה בדבר ייציגות ועד העיתונאים "אינה החלטה חלוטה", ועל כן ניתן לא לקיים אותה, הוא "ייעוץ משפטי שגוי". לדבריה, "אין ליתן למשיבים, בנסיבות שלפני, להסתמך על עצת עורך-דינם, מן הטעם שמתן היתר שכזה עלול לשמש 'מגן' שתחת חסותו תתאפשר הפרה שיטתית של צווים שיפוטיים".

"המשיבים פעלו ביודעין ובחוסר תום לב על מנת להפר את החלטת בית-הדין", הדגישה השופטת בהחלטתה. "[...] משכך, אין מנוס מליתן כנגד המשיבים צווים בהתאם לפקודת בזיון בית-משפט".

השופטת כהן לא הסתפקה בצו כללי נגד חברת one והחליטה לתת צווים אישיים נגד המנהלים אהוד מילנר וגיל מנקין, שכן לדבריה הוכח כי הללו ידעו על החלטת בית-הדין, אך החליטו לא לקיימה, וקיבלו את פניות הוועד, אך החליטו שלא להשיב עליהן. "בנסיבות אלה, יש לראות במשיבים 2 ו-3 [מילנר ומנקין], אשר ידעו על ההחלטה ועל פניות נציגי ועד העובדים לתיאום פגישה, כמי שפעלו באופן אישי, ביודעין ובחוסר תום לב לסיכול ביצוע ההחלטה".

לאור זאת הורתה השופטת להנהלת החברה לקיים פגישה ראשונה עם נציגי העובדים עד למחר, ה-24 באפריל, ולאחר מכן לקיים לפחות פגישה אחת בכל שבוע. "אם המשיבים לא ייפגשו עם נציגי המבקשת כאמור לעיל וימשיכו להפר את ההחלטה", כתבה השופטת כהן, "יהיה על כל אחד מהם לשלם באופן אישי קנס בסכום של 20,000 שקל (כל אחד) בגין כל שבוע של הפרת הצו".

נוסף לכך חייבה השופטת כהן את החברה בתשלום הוצאות משפט בסך 7,500 שקל.

29045-01-14