ארגון העיתונאים בישראל הוא הארגון היציג של עובדי חברת וואן ספורט שידורי טלוויזיה בע"מ, אחת משתי החברות שבה עובדים מפעילי אתר one וערוץ one. כך קבעה שלשום השופטת קרן כהן מבית-הדין האזורי לעבודה בתל-אביב–יפו. עוד החליט בית-הדין כי בחברה השנייה שמפעילה את כלי התקשורת, סיטינט בע"מ, לא ניתן לקבוע אם ארגון העיתונאים הוא הארגון היציג, ועל כן יימשך הדיון בעניינה. למרות המשתמע משמות החברות, אין הבדלה גמורה בזהות המועסקים בהן.

לפי הנתונים שהוצגו בפני בית-הדין, בחברת וואן ספורט שידורי טלוויזיה מועסקים 33 עובדים, ובידי ארגון העיתונאים 25 טופסי הצטרפות של עובדיה. בא-כוחה של החברה, עו"ד שי אליאס, טען כי בכל אחד מ-25 הטפסים נפלו פגמים מהותיים, אך בית-הדין קיבל את עמדת עו"ד שירי לב-רן והחליט כי הפגמים שנפלו ברוב הטפסים (ובהם אי-ציון שמה המלא של החברה או בלבול בין שתי החברות שמעסיקות את העובדים) אינם מהותיים.

"משחברת one מונה 33 עובדים ומשהוכח כי לפחות 20 מתוך כלל העובדים חתמו על טופסי הצטרפות לשורות המבקשת, אנו קובעים כי המבקשת היא הארגון היציג של עובדי חברת one", קבע בית-הדין.

לעומת זאת, המצב בחברת סיטינט מורכב יותר. בחברה זו מועסקים 88 עובדים, אך ארגון העיתונאים העביר רק 21–23 טופסי הצטרפות, שניים מהם נחתמו לאחר מועד ההכרזה על היציגות. בעוד שבא-כוחה של הנהלת החברה טען כי גם כל יתר הטפסים אינם קבילים, באת-כוחו של ארגון העיתונאים טענה בין היתר כי יש לקחת בחשבון שיחידת המיקוח בחברה זו היא העיתונאים, כלומר עובדי המערכת האחראים על ייצור התוכן העיתונאי וכפופים לעורך הראשי. לטענתה, בחינה כזו מעמידה את מספר העובדים הרלבנטי על 58 לכל היותר.

בית-הדין קבע כי יש לפחות 18 טפסים תקינים של עובדי חברת סיטינט, אולם לא ניתן להכריע לגבי כמה מהטפסים האחרים, ובעיקר ביחס ליחידת המיקוח, בלי עדים וראיות.

לאור זאת הורה בית-הדין להנהלת חברת וואן ספורט שידורי טלוויזיה להתחיל במשא-ומתן קיבוצי עם חברי ועד העובדים בחברה, וזאת בתוך שבוע ימים. במקביל נקבע מועד לדיון בעניין חברת סיטינט.

עניינו של אור זילברמן, עובד ערוץ one שפוטר לטענתו בשל פעילותו בוועד, כלל לא הוזכר בהחלטת בית-הדין. ל"העין השביעית" נודע כי התביעה שהגיש ארגון העיתונאים בשמו של זילברמן הסתיימה לפני שבועות אחדים בהסכם עם הנהלת one שלפיו זילברמן יפרוש, תוך קבלת פיצויים, והתביעה תימחק.

29045-01-14
17962-10-13