הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

מידע כללי

מידע בנושא פעילות דובר צה"ל ומבנהו, 2015

הצהרת הדוברות

אמנת הדוברות

פרסום ותעמולה

לשכת הפרסום הממשלתית: נתונים על תקציב הפרסום של צה"ל, 2016

הצנזורה הצבאית

נתונים על פעולות הצנזורה הצבאית בשנים 2011–2016. 18.9.16

מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה בעניין מערך ההסברה, 2002

ממצאי מבקר המדינה על דובר צה"ל, 1990

מסמכי הסברה

דובר צה"ל: הנחיות למפקד בזירה התקשורתית | להרחבה

פיקוד העורף: קידום ההסברה לחירום ברמה המקומית

הגדה המערבית

פקודה: "טיפול באירועים חריגים שבהם מעורבים עיתונאים וצלמים למול פעילות בט"ש", 2013

לעיון נוסף

כל חלקי "הגנזך" באתר "העין השביעית"

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.