הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

נתונים על תקציבי הפרסום הממשלתיים

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: הקצאת תקציבי פרסום לכלי תקשורת בשפה הערבית, 2016

פרסום מנדטורי: פילוח לפי עיתונים, ינואר‒ספטמבר 2015

תקציב הפרסום הממשלתי: פילוח לפי ענפי מדיה, 2014

תקציב הפרסום הממשלתי: פילוח לפי ענפי מדיה, 2012‒2014

תקציב הפרסום הממשלתי: פילוח לפי ענפים וגופי תקשורת, 2012‒2014

משרד התחבורה: נתונים על הוצאות פרסום ועלויות קמפיינים, 2012‒2014

נתונים על הוצאות פרסום של גופים נוספים

תעמולה סמויה בקבוצת "ידיעות אחרונות"

רשות הטבע והגנים: בקשה להארכת "שיתוף פעולה" עם מוסף "מסלול", 1.12.15

רשות הטבע והגנים: "שיתוף פעולה" עם מוסף "מסלול", 13.5.13

שיתוף פעולה בין משרד החינוך ל"ידיעות אחרונות": פרוטוקול ועדת המכרזים, 2014

שיתוף פעולה בין משרד המדע ו"ידיעות אחרונות": הצעת מחיר, 2013

הסכם בין המשרד להגנת הסביבה ו"ידיעות אחרונות", 2012

מסמכי הפרסום הסמוי של רכבת ישראל

לפ"מ: "אומדן עלות לשת"פ עם ערוצי הספורט", 2015

חשבונית מס עבור רכישת תוכן שיווקי, ערוץ הספורט, 2015

רכבת ישראל: סיכום דיון ועדת מכרזים עליונה, 15.7.15

רכבת ישראל: סיכום דיון ועדת מכרזים עליונה, 23.7.14

רשת: "הנדון: חשיפה בתוכניות רשת", 2014

רשת, חשבונית מס – "The Voice", "העולם הבוקר". 2014

רשת, חשבונית מס, "העולם הבוקר". 2014

לפ"מ: "הצעה לשת"פ ברדיו האזורי", 2014

שפ"א: הזמנת פרסום ברדיו האזורי, 2014

לפ"מ: "הצעה לשת"פ עם זכיינית ערוץ 2 רשת", 2014

לפ"מ: "הצעה לשת"פ ברדיו האזורי", 2014

לפ"מ: "אומדן עלות לשת"פ בטלוויזיה", 2014

"החברות המייסדות": התקשרות עם חברת יוליקום וערוץ ההיסטוריה, 2010

"החברות המייסדות": התקשרות עם חברת יוליקום וערוץ ההיסטוריה, 2011

משרד התחבורה וחברת קשת

חוזה: "שיתוף פעולה" בין משרד התחבורה וחברת קשת, 2014

"שיתוף הפעולה" בין משרד התחבורה וקשת: החלטת ועדת המכרזים של לפ"מ, 2014

המשרד להגנת הסביבה וקמפיין "חוק השקיות"

לפ"מ: הצעה לקמפיין בנושא "חוק השקיות", 2013

המשרד להגנת הסביבה: פרוטוקול של דיון על קמפיין "חוק השקיות", 2013

המשרד להגנת הסביבה: פרוטוקול של דיון על קמפיין "חוק השקיות", 2014

משרד התרבות

נתונים על פרסום "שבוע הקריאה", 2016

מכרז להפקת אירועי "ישראל קוראת", 2012

הסכם בין משרד התרבות ומרכז הספר והספריות, 2014

תוספת להסכם בין משרד התרבות ומרכז הספר והספריות, 2014

"ישראל קוראת": פרוטוקול ועדת המרכזים של משרד התרבות, 2012

הטוטו: נתונים על התקשרויות סביב טקס המצוינות בספורט, 2016

משרד התפוצות

דיון בהצעות לרכישת תוכן בערוץ הילדים, ערוץ הופ וערוץ ניקלודיאון, 2015

מידע על הטסת עיתונאים ומובילי דעת קהל לחו"ל (בשיתוף ארגון גשר), 2017

המשרד לעניינים אסטרטגיים והסברה

תשלום עבור נאום של השר, גלעד ארדן, בכנס של חברת קשת, 2017

המוסד לביטוח לאומי

פרוטוקול ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם תחנות הרדיו האזורי עבור המוסד לביטוח לאומי, 2013

פרוטוקול ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם תחנות רדיו אזורי נוספות עבור המוסד לביטוח לאומי, 2013

פרוטוקול ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם חברת רשת עבור המוסד לביטוח לאומי, 2013

פרוטוקול ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם תחנות הרדיו האזורי עבור המוסד לביטוח לאומי, 2014

פרוטוקול ועדת המכרזים בעניין התקשרות עם תחנות הרדיו האזורי עבור המוסד לביטוח לאומי, 2015

מסמכים נוספים

המשרד לפיתוח הנגב והגליל: התקשרות עם אתר יזרוס, 2011

הצעת מחיר לרכישת ראיון עם סגן שר החוץ דני איילון. אתר יזרוס, 2011

רשות הטבע והגנים: מכרז למתן שירותי פרסום, קידום מכירות, ייעוץ אסטרטגי וטיפול במדיה דיגיטלית, 2016 | נתונים למכרז

מבקר המדינה

דו"ח מבקר המדינה בעניין מערך ההסברה, 2002

מבקר המדינה על לפ"מ (מתוך דו"ח 60ב'), 11.5.10

תגובת הממשלה לדו"ח 60ב', מאי 2010

מבקר המדינה על לפ"מ (מתוך דו"ח 46), 14.5.96

התקשרויות עם ספקים

דו"ח התקשרויות לשנת 2015 (חלקי)

דו"ח התקשרויות לשנת 2015 (מלא)

דו"חות התקשרויות לשנת 2016: רבעון 1 | רבעון 2 | רבעון 3 | רבעון 4

לעיון נוסף

כל חלקי "הגנזך" באתר "העין השביעית"

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.