מתוך פסק הדין

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק

בג"ץ 643/09

בפני: כבוד הנשיאה ד' ביניש
כבוד השופטת ע' ארבל
כבוד השופט ח' מלצר

העותרת: התאחדות כתבי החוץ בישראל

נ ג ד

המשיבים:
1. אלוף פיקוד הדרום
2. שר הפנים
3. שר הביטחון

עתירה למתן צו על תנאי

תאריך הישיבה: כ"ט בטבת התשס"ט (25.01.2009)

בשם העותרת: עו"ד גלעד שר; עו"ד נעמי ווסטפריד
בשם המשיבים: עו"ד הילה גורני

הנשיאה ד' ביניש:

העותרת, התאחדות כתבי החוץ בישראל, עתרה לבית המשפט כנגד מניעת כניסתם של כתבי חוץ לאזור רצועת עזה לצורך סיקור עיתונאי, וביקשה שנורה על כניסתם בכל עת שמעברי הגבול לרצועה פתוחים. בתגובתה לעתירה הודיעה המדינה, כפי שיפורט להלן, כי אין כיום עוד מניעה לכניסתם של כתבים זרים לרצועת עזה, ולפיכך לשיטתה התייתרה העתירה. העותרת מצידה ביקשה ליתן תוקף להצהרה בפסק דין שיצא מלפנינו, וזאת על רקע השתלשלות האירועים הקשורים לכניסת עיתונאי החוץ לרצועה בתקופת הלחימה ואף לפניה במהלך ההסלמה שקדמה לה, בחודש נובמבר 2008.

[...]

כפי שהתברר, למחרת ההסדר שגובש בפסק דיננו החל השלב הקרקעי של המבצע והמשיבים ראו בכך שינוי נסיבות מהותי, אשר בגינו לא ניתן לאפשר כניסה חופשית של עיתונאים לרצועה, בהתאם לנוהל שקיבלו על עצמם. הכתבים הזרים לא היו מעוניינים בכניסה בליווי הכוחות בלבד, אלא ביקשו כניסה לסיקור עיתונאי חופשי, וזו אף לא היתה חלק מההסדר שהתגבש. לפיכך, למעשה מיום כניסת הכוחות הקרקעיים של צה"ל לרצועת עזה לא נתאפשרה כניסת העיתונאים הזרים לרצועה בהתאם לנוהל.

העותרת ראתה במצב שנוצר הפרת ההסדר שנקבע על דעת המשיבים אושר בפסק דין. לטענתה, גם כאשר הסתיימו פעולות הלחימה, וגם כאשר פג תוקפו של נימוק המניעה הביטחונית לכניסה, לא אושרה כניסת כתבי החוץ לרצועה; לשאלה אם היתה הפרה של ההסדר הקודם אין תשובה חד-משמעית. נוטים אנו לומר שלא היתה הפרה, בשל העובדה, שלכאורה חל שינוי נסיבות עם כניסת הכוחות לשלב הקרקעי של המבצע. שאלת ההפרה היא מורכבת וכיוון שלא עלתה בפנינו בזמן אמת, אנו פטורים מלהכריע בה; מה גם שהתשובה לה, כאמור, אינה חד-משמעית בשים לב למורכבות המצב ששרר עם התפתחות הלחימה. מכל מקום, העותרת הגישה את העתירה הנוכחית (להלן: העתירה השנייה) ביום 20.1.2009 וביקשה כי נורה למשיבים לאפשר כניסתם של עיתונאי חוץ העובדים בישראל לרצועת עזה וחזרתם במעבר ארז, ולמצער כניסתם של עיתונאי חוץ שהינם אזרחים זרים, בעת שמעברי הגבול לרצועה פתוחים.

ביום 23.1.2009 נתקבלה תגובת המדינה בכתב לטענות העותרת, וביום 25.1.2009 קיימנו דיון ושמענו את עמדותיהם העדכניות של הצדדים.

[...]

בדיון לפנינו ציינה באת-כוח המדינה, עוה"ד הילה גורני, כי מעברם החופשי של העיתונאים כבר החל ביום 23.1.2009 וכבר באותו יום עברו למעלה מ-100 עיתונאים, וכי גם היום אין מגבלה על מספר העיתונאים העוברים.

נוכח ההבהרות שניתנו והצהרת המדינה בפנינו, איננו רואים ליתן צו-על-תנאי כמבוקש, ואנו מורים כי ההסדר שהמדינה הודיעה על הפעלתו יעמוד בתוקפו, אלא אם ישתנה באופן מהותי ומשמעותי המצב באופן שיחייב את סגירת מעבר ארז מטעמי ביטחון, ואנו מניחים כי מדובר בנסיבות קיצוניות של סיכונים קונקרטיים.

לקריאת פסק הדין המלא