רסס רדיו 2000

תחנת רדיו ישראלית בשפה הערבית. ניסיון ראשון להקים רדיו אזורי בשפה הערבית, שלא צלח. התחנה פעלה בין השנים 1996-2000 ראו הרחבה