רסס רדיו רק"ע

תחנת רדיו ציבורית הפועלת במסגרת קול-ישראל ומיועדת לעידוד ההגירה היהודית לישראל ולסיוע בהשתלבותם של יהודים בה ראו הרחבה