פעולותיו של פרופ' דוד האן, הכונס הרשמי ומפרק רשות השידור, נעשות בלא שיתוף העובדים ופוגעות בשכרם ובתנאי עבודתם, כך טוענת אגודת העיתונאים בירושלים, הארגון היציג של עיתונאי הרשות. אנשי האגודה מתריעים מפני שינוי מבני הצפוי ברשתות קול-ישראל ומייחסים לו מניעים פוליטיים זרים.

אגודת העיתונאים: "התחושה היא כי ההחלטות מתקבלות 'מעל ראשם' של העובדים, שעובדים מדי יום בחוסר ידיעה מוחלט אודות עתידם (הרחוק כמו המיידי) והם ניזונים משמועות, חששות וחצאי דברים שנזרקים לחלל האוויר על-ידי הממונים עליהם"

במכתב שהעבירה ביום רביעי האחרון האגודה למפרק, באמצעות בא-כוחה עו"ד לואיז ספורטס, מתארת האגודה כדוגמה לפעולות שמתנהלות ברשות בלי שיתוף העובדים את השינוי שעתיד לחול ברשתות הרדיו של קול-ישראל. לטענת האגודה, בקול-ישראל מתכננים להפריד את רשת מורשת מרשת א' ולהעניק לה תדר שידור חדש שבו תשדר 24 שעות ביממה. נוסף לכך מתוכננת רשת בשפה הרוסית, שתפעל בנפרד מרשת רק"ע, תקבל גם היא תדר משל עצמה ותשדר 24 שעות ביממה. לעומת זאת מתוכנן איחוד שידורי רשת א' ורשת ב' במהלך סופי-השבוע.

"שינוי כאמור יבוא על חשבון זמן השידור של רשת א', ויש חשש כי גם שידורי רשת רק"ע ייפגעו", מתריעה האגודה. "עם זאת, זמן השידור של רשת מורשת והרשת בשפה הרוסית יהיה רב יותר, ועל פניו עובדי שתי הרשתות יידרשו לעבוד שעות רבות יותר. איחוד רשת א' ורשת ב' בסופי-השבוע בוודאי יביא לפגיעה בשכרם ובתנאי עבודתם של העיתונאים – שיעבדו, מכוח מהותו של איחוד – פחות. אף כי מדובר בשינוי דרמטי בשידורי קול-ישראל, אשר בהכרח יש לו השלכות על עובדי קול-ישראל, לא נעשה כל ניסיון מצד הרשות לשתף את נציגות העובדים במשמעויות שיש למהלך זה, או להבהיר להם מה משמעות השינויים. התחושה היא כי ההחלטות מתקבלות 'מעל ראשם' של העובדים, שעובדים מדי יום בחוסר ידיעה מוחלט אודות עתידם (הרחוק כמו המיידי) והם ניזונים משמועות, חששות וחצאי דברים שנזרקים לחלל האוויר על-ידי הממונים עליהם".

שמעון אלקבץ, מועצת העיתונות, 3.11.14 (צילום: אורן פרסיקו)

שמעון אלקבץ, המנהל בפועל של קול-ישראל (צילום: אורן פרסיקו)

"בנוסף", כותבים באגודה למפרק, "מנהל הרדיו (בפועל) מר [שמעון] אלקבץ, הודיע כי בכוונתו להשיב לרשת א' את זהותה כרשת אומר, ולפיכך הודיע כי יוציא את שידורי מורשת מהרשת. לא חלף חודש, ורבו הדיווחים על איחודה של רשת א' עם רק"ע. כיצד שינוי זה יביא את ייחודיותה של רשת א' לידי ביטוי? ברור הוא כי מדובר בשינויים שנעשים ללא מחשבה תחילה, או לכל הפחות ללא מחשבה מספקת, והעובדה שהם נעשים ללא מעורבות הארגון היציג מחריפה את החשש שהם נעשים משיקולים זרים".

באגודה שמים דגש על כך שהשינוי המבני מתבצע זמן קצר לפני הבחירות לכנסת. "על פניו נראה כי הקמת רשתות שידור חדשות, בתקופת בחירות, המיועדות לקהל נישה מגדרי, מפרה את האיזון של רשות השידור כגוף האמון על השידור הציבורי, שאמור להיות חף משיקולים פוליטיים ומפלגתיים. בימים 'רגילים' החלטות מסוג זה היו מסורות בידי ועדת התוכן וכפופות לאישור. בתקופת הפירוק, ומשהוועדה אינה קיימת עוד וההחלטה מסורה בידי המפרק בלבד, קיימת חובה, לטעמנו, לפעול בזהירות יתר, ולא לקבל החלטות כה נרחבות העלולות לפגוע בעובדים ו/או להתפרש כהחלטות בעלי גוון או מניע פוליטי".

למחרת משלוח המכתב למפרק פנתה האגודה, באמצעות עורכי-הדין לואיז ספורטס ואופיר טל, אל בית-המשפט המחוזי בירושלים כדי לעדכן את השופט דוד מינץ בהתעלמות המפרק מעובדי הרשות.

ביחס לתוכנית לבצע שינוי מבני ברשתות קול-ישראל טענה האגודה כי "אם הדברים אכן נכונים, הרי שמדובר כאן בהפרה כפולה של המפרק את חובותיו – ראשית, בנקיטת פעולות ללא הידברות עם נציגות העובדים, ושנית, בנקיטת פעולות שמשמעותן פגיעה בתנאי העבודה של העיתונאים, בניגוד למוצהר ולמוסכם".

עוד טענה האגודה נגד הקפאת תנאי העובדים. לדברי באי-כוחה, עיתונאים אינם מקודמים בדרגתם, אינם מקבלים דרגות אישיות על-פי תקנות רשות השידור ואינם עוברים ועדות הסמכה והרשאה המאפשרות להם לקבל שכר התואם את עבודתם בפועל.

"המפרק מצדו, כך נדמה ובהעדר כל התייחסות אחרת", טוענים באגודה, "אינו נאבק על זכויותיהם של העובדים ואינו מקיים את החובה שנקבעה בהסכם והובהרה בכנסת ישראל, לפיה תנאי העבודה והשכר ברשות השידור ימשיכו לחול. דומה כי המפרק בוחר באופן סלקטיבי כיצד לנהוג עם העובדים, אך השיקולים על-פיהם הוא פועל אינם ברורים כלל ועיקר, ומן הראוי, בפרט מתוקף תפקידו הממלכתי, כי שיקוליו יהיו ברורים ושקופים".

11446-08-14