משרד ירושלים ומורשת רסס - "העין השביעית"

13.09.2018