משרד ירושלים ומסורת, בראשות השר מאיר פרוש (יהדות התורה), מתנגד לחוק התקשורת שמציע שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי (הליכוד).

לפי החוק החדש, תבוטל החובה המוטלת על ערוצי החדשות לפעול ולשדר מירושלים. אסף יזדי, מנכ"ל המשרד, כתב לשר קרעי כי המשרד מתנגד לביטול החובה המוטלת על ערוצי החדשות לפעול ולשדר מירושלים, ש"יגרע מאות משרות איכותיות מהעיר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, ועלול להביא לפגיעה כלכלית בעיר".

ב-2021 החליטה הממשלה על העברת יחידות ארציות של הממשלה לעיר הבירה, "החלטה 627". יזדי הוא יו"ר צוות היישום להחלטה. ביטול החובה על ערוצי החדשות לפעול מירושלים עומד בניגוד לרציונל ההחלטה הממשלתית.

להורדת הקובץ (PDF, 285KB)