הקדמה

מהו מדור "הגנזך"

ועידת המשפיעים

מסמכים שהתקבלו ממשרד ירושלים ומורשת ומהרשות לפיתוח ירושלים בנוגע למתן חסות ל"ועידת המשפיעים", 2018

זיכיון

זיכיון חדשות 2

תיקון לזיכיון חדשות 2

מסמכים

תקנון התאגדות החברה

ייפוי כוח לרישום החברה, 28.7.93

טופס רישום החברה, 4.8.93

הצהרה לפי פקודת החברות בדבר קיום הפקודה, 4.8.93

תעודת ההתאגדות של החברה, 5.8.93

הודעה על כתובת משרד רשום או כל שינוי כתובת, 25.8.93

הודעה על שינוי כתובת, 1.5.00

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 14.9.04

אישור על ניכוי במקור, 23.1.02

אישור על ניכוי במקור, 4.4.07

אישור על ניכוי במקור, 14.3.05

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 10.11.05

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 21.6.07

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 26.10.09

תעודת רישום שעבוד או משכנתא, 22.11.10

דו"ח שנתי של חברה פרטית, 31.12.09

מניות

דו"ח הקצאת מניות, 28.9.94

מכתב מיום 29.9.94, 24.10.94

הקצאת מניות רכוש, 8.1.95

הקצאת מניות רכוש, 10.7.95

דו"ח הקצאת מניות, 10.6.05

דו"ח הקצאת מניות, 16.3.11

הודעה על העברת מניות טלעד לקשת, 7.3.10

הודעה על העברת מניות טלעד לרשת, 7.3.10

שינויים בהרכב הדירקטוריון

מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 25.8.93

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ושינויים בדירקטורים, 1.6.95

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 11.7.95

הודעה בדבר מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 29.10.96

הודעה בדבר שינויים בדירקטורים, 4.11.96

מינוי דירקטורים ראשונים ושינויים בדירקטורים, 1.6.99

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 2.10.00

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 23.10.00

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 19.8.02

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 28.8.02

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 18.11.02

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 2002

פרטי דירקטורים שחדלו לכהן, 7.12.04

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 14.12.04

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 11.12.06

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 24.8.08

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 2.4.09

מניעת רישום דירקטורים ברשם החברות, 2.4.09

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 30.4.09

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 30.4.09

הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון, 15.3.10

דיווח על שינויים בהרכב הדירקטוריון, 21.6.11

אישור בדבר רישום הודעה על מינוי/הסרת דירקטורים, 31.7.11

שאלון למועמד/ת לכהונה בדירקטוריון חברות החדשות

בעלות ודירקטוריון

חברת החדשות הישראלית בע"מ, נסחי חברה: 28.1.13 | 6.5.19 | 27.4.20

קידום אסור של תוכניות במהדורות חדשות

מכתב הבהרה לגבי שילוב אייטמים על תוכניות בידור במסגרת שידורי חדשות, 31.12.13

חטיפת הנערים (2014)

דו"ח נציב פניות הציבור של הרשות השנייה, 7.7.14

ערוץ הכנסת

דו"ח הוועדה הציבורית לבחינת ההסדרה של שידורי ערוץ הכנסת (ועדת פריש), 14.2.16

מרכז המחקר והמידע של הכנסת: הסדרת שידורי טלוויזיה מהפרלמנט – סקירה משווה, 2015

לעיון נוסף

עשיית שימוש כלשהו, לרבות עיון, קריאה והסתמכות על מסמכים כשהם לקוחים מתוך מדור זה, היא בבחינת הסכמה מכללא מצדו של עושה השימוש לעשות זאת באופן הוגן וסביר ובהתאם לכל דין, תוך הימנעות מהפרת זכויות כלשהי. המסמכים הנכללים במדור מפורסמים כפי שנתקבלו, ול"הצלחה" ו/או ל"העין השביעית" אין ולא תהיה כל אחריות ו/או שליטה על תוכנם, צורתם, שלמותם וכיו"ב.

גולשים המחזיקים בידיהם מסמכים שיש תועלת בחשיפתם לאור השמש מוזמנים לפנות אלינו ולמסור אותם באמצעות כתובת האימייל contact@the7eye.org.il