רסס מנגנון החושך

כינויו של ארגון השב"כ מעל דפי העיתון "העולם הזה" בעריכתו של אורי אבנרי ראו הרחבה