רסס מחיקון

כינוי לפעולה של חסימת הצבע בשידורי הטלוויזיה הישראלית בשנות השבעים. החסימה בוצעה בהוראת הממשלה, בניסיון לדכא צריכה של מכשירי טלוויזיה צבעוניים. כדי לעקוף את המחיקון הומצא התקן בשם "אנטי מחיקון". ב-1981 בוטל המחיקוןראו הרחבה